De raadsperiode in de huidige coalitie van VKP en AB’90 loopt op zijn eind. Met nog één vergadering voor de boeg stonden afgelopen donderdag zo’n 17 onderwerpen en 154 leesbestanden op de raadsagenda!

Geen aflopende zaak dus, kennelijk moet nog vóór de verkiezingen van 21 maart een groot aantal zaken afgewerkt worden.

Vragenuur

AB’90 vroeg zich af of inmiddels een oplossing gevonden was voor de slecht lopende zorgketen voor de jeugd. Sociom kan te weinig uren inzetten. Wethouder pakt het probleem als een brede opdracht op en is binnen afzienbare tijd opgelost.
Een beloofd draagvlakonderzoek onder de vele buurtschappen voor een dorpsraad in de kern Mill heeft helaas nog niet plaatsgevonden. Maar gaat gebeuren, aldus de wethouder.
VKP had o.a. vragen over de bestrijding van de Japanse duizendknoop en de nieuwe opzet van kermisvierend Mill. Wethouder beantwoordde vragen over vergunningverstrekking voor evenementen die tegelijkertijd in onze gemeente plaatsvinden.

Vaststelling bestemmingsplan buitengebied

Vooraf gaf een teleurgestelde inspreker uit Sint Hubert zijn mening over onjuiste bestemming van zijn percelen en mogelijke eigenhandige verandering of weglatingen inzake bestemming door de gemeente. Zowel VPK, CDA als AB’90 vonden die situatie vervelend en verzochten de wethouder dat volledig uit te zoeken en eventueel dit onderdeel buiten de besluitvorming te houden. Wethouder: “Uitstel wordt sowieso door de Provincie niet geaccepteerd en de situatie buiten besluitvorming houden heeft ook nadelen”. “De inspreker zal, na een eventuele uitspraak van de Raad van State de gehele procedure opnieuw moeten opstarten met alle (financiële) gevolgen van dien”. De wethouder kon zich niet voorstellen dat veranderingen zoals de inspreker meldde, door ambtenaren waren doorgevoerd; het gehanteerde systeem voor bestemmingsplannen laat dat eigenlijk niet toe.

Tja... hier stonden de partijen voor een dilemma. Een keuze uit twee onbevredigende situaties. Aarzelend schaarden AB’90, VKP en CDA zich achter het raadsvoorstel, met stemverklaringen dat de wethouder sowieso nog met de “gedupeerde” om de tafel gaat zitten om de kwestie uit te leggen.

Dorpslijst Langenboom stemde tegen, omdat in het bestemmingsplan met vermeende parkeeroverlast bij de Yogastudio aan de Zandvoortseweg geen rekening werd gehouden.

Onderhoudskwaliteit openbaar groen

Het onderhoud van het groen in de gemeente Mill wordt weer beter. Er wordt eenmalig 80.000 euro en jaarlijks nog eens 20.000 euro voor uitgetrokken. In het onderhoud is bij eerdere bezuinigingsronden sterk gesnoeid. “Te veel”, vonden alle partijen achteraf, het niveau op veel locaties wordt flink opgeschaald. VKP bracht hierbij twee moties in om burgers te informeren over het onderhoudsniveau en hen te laten participeren in het onderhoud. Daarnaast bij inrichting en onderhoud aandacht besteden aan duurzaamheid, biodiversiteit en “social return”. Unaniem aangenomen.

Plan van aanpak over toekomst land van Cuijk

Nu de herindeling voorlopig van de baan is wordt veel meer ingezet op gezamenlijke projecten. Dat was één van de zes punten uit het voorstel. Het zesde punt: plan van aanpak herindeling werd via een amendement van AB’90 en VKP eruit gehaald. Daarom stemden CDA en DL tegen, zij zijn immers tegen het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

Omgevingsdienst Brabant Noord

Het stoutste jongetje uit de klas van Gemeenschappelijke regelingen (ODBN) kent weer eens financiële problemen. Grote tekorten doemen op en de gemeenten staan weer aan de lat. AB’90: “Deze organisatie is niet in control”. Ook VKP vond dat het intern anders moet.

Theo van Eenbergen AB’90