Zoals u eerder in de Neije Krant en op inmill.nl hebt kunnen lezen, gaan de 4 dorpen van gemeente Mill en Sint Hubert vanaf 2018, in dezelfde week de goede doelen collecte organiseren.

Langenboom en Wilbertoord hebben al vaker een goede doelen collecte georganiseerd, Mill en Sint Hubert sinds vorig jaar. In alle dorpen is dit initiatief zeer goed ontvangen.
Door in dezelfde week te gaan collecteren, is er meer duidelijkheid omtrent de datum van de collecteweek, zijnde dit jaar 9 t/m 14 april.

Elk dorp behoudt zijn eigen werkwijze voor de collecte. Dit kan dus inhouden dat er in de verschillende dorpen, voor verschillende doelen gecollecteerd wordt. Ook het aantal doelen per dorp kan anders zijn. Het tijdstip en de dagen waarop gecollecteerd wordt, kunnen variëren, maar vallen wel binnen dezelfde week.
De goede doelen commissie van het dorp waar u woont, zal u te zijner tijd hierover informeren.

Maar, alle 4 goede doelen organisaties:

  • Collecteren enkel voor CBF goed gekeurde doelen.
  • Collecteren met een duidelijk herkenbare collectebus met het goede doelen logo van uw dorp.
  • Alle collectanten dragen een collectantenpas bij zich.
  • En collecteren dit jaar in de week van 9 t/m 14 april.