Het was wethouder Jos van den Boogaart die een aantal jaren geleden het initiatief nam om Ontdek Mill op te richten.

“Al sinds vele jaren had onze gemeente de ambitie om zich meer te profileren op het gebied van recreatie en toerisme,” vertelt Jos. “In 2011 is daarom een beleidsnota voor recreatie en toerisme vastgesteld. Dit was eigenlijk vooral een inspiratie-boek over de vele kansen die onze natuur en onze cultuurhistorie biedt, maar er stonden ook enkele concrete projecten in waarmee we snel aan de slag zouden kunnen. Daarvoor hadden we een actief platform nodig; een groep enthousiaste vrijwilligers die allen gemotiveerd zijn om onze gemeente op de kaart te zetten. Ik heb daarvoor mensen gezocht die zelf actief zijn in de recreatieve sector en in de horeca, maar ook dwarsdenkers en creatievelingen of gewoon mensen die er tijd voor beschikbaar willen maken. Een mix van denkers en doeners, maar een kwaliteit hebben ze gemeen, en dat is enthousiasme.”

Hoe vind je dat het nu gaat?

“Het platform waarmee we gestart zijn bestond uit ongeveer 25 personen. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder en de groep is momenteel zeker niet kleiner, al hebben er wel wisselingen plaatsgevonden. Het enthousiasme is nog steeds even groot. De leden van het platform weten elkaar steeds weer te inspireren tot nieuwe ideeën voor nieuwe evenementen en daar gaat het om. Nieuwe dingen bedenken, opstarten en deze dan tot een punt brengen dat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat principe had ik het platform bij de start meegegeven en dat werkt nog steeds super goed. In het Land van Cuijk kijkt iedereen met een jaloerse blik naar wat Ontdek Mill allemaal voor elkaar krijgt. Daar ben ik trots op.”

Hoe zie je de toekomst van Ontdek Mill?

“Afgelopen najaar heeft Ontdek Mill zelf teruggekeken op vijf jaar functioneren, en vooruitgekeken hoe ze verder zouden moeten. Daar hebben ze ook mensen van buiten het platform bij betrokken. Een mooi project dat vorig jaar bedacht is binnen Ontdek Mill heet “Een goei leven”. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een Land van Cuijk -project en stond prominent op het scherm geprojecteerd wij de opening van de manifestatie “We are food” in het kader van Brabant, Europese regio voor de gastronomie. Zo zie je maar waar een kleine gemeente groot in kan zijn! Ik zie de toekomst zeer positief. Mijn complimenten voor de leden van Ontdek Mill, want zij doen het echte werk.”

Positief

Ad Berends is vanaf het begin voorzitter van Ontdek Mill. “Sinds de start van Ontdek Mill hebben we samen met onze platformleden, andere inwoners, ondernemers en tal van enthousiaste vrijwilligers al heel wat weten te realiseren. En we hebben nog heel wat plannen voor de toekomst. Daarom zijn we blij dat de drie politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s positief zijn over Ontdek Mill en haar projecten, ook naar de toekomst.”
Zo is in de diverse programma’s o.a. te lezen:

VKP

De VKP vindt het erg belangrijk dat de jeugd in onze gemeente gestimuleerd wordt om actief aan sport deel te nemen. Niet alleen sporten is belangrijk maar ook goede voeding. De VKP ondersteunt dan ook het initiatief "een Goei Leven in het Land van Cuijk". Dit initiatief is opgestart door Ontdek Mill en enkele ondernemers en is nu Land van Cuijk breed opgepakt en zal zijn vervolg krijgen.

AB’90

Het is ‘Ontdek Mill’ die onze mooie omgeving onder de aandacht brengt bij vele bezoekers. We ondersteunen “een goei leven” en “ontdek Mill.” Werken aan een goede gezondheid lukt niet alleen met voldoende bewegen, een gezonde voeding is hierbij ook belangrijk. We juichen het initiatief van ‘Een goei leven’ toe om ook in Mill een smaakcentrum te beginnen en bij de verdere uitbouw hiervan wil AB’90 dat graag ondersteunen.

CDA

Het project ‘Een Goei Leven’ wil het CDA ondersteunen en samen werken aan een gezondere leefomgeving. Door het enthousiasme van inwoners en ondernemers worden er vele evenementen georganiseerd, zijn er mooie accommodaties en worden er steeds meer initiatieven in de sector met elkaar verbonden. Het platform Ontdek Mill levert daar een waardevolle bijdrage aan. Het CDA wil dan ook het lokale platform Ontdek Mill blijven ondersteunen.

“Mooi dat alle partijen zo positief zijn over hetgeen we als vrijwilligers-platform Ontdek Mill, vaak samen met anderen, zoal gedaan hebben, dit is dan ook mede mogelijk door de ondersteuning die wij vanuit het gemeentebestuur én college krijgen” vertelt Ad. “Na de verkiezingen willen we graag met het dan verantwoordelijke gemeentebestuur aan tafel om samen te kijken naar de toekomst. Want we hebben als platform nog veel ideeën en plannen waar we de medewerking én financiële ondersteuning van ons gemeentebestuur zeker weer bij nodig hebben.

Zowel vanuit de platformleden als vanuit het bestuur van Ontdek Mill succes voor alle drie de politieke partijen en, een voor jullie als politieke partij gewenste uitslag”.

Samen gaan we voor ‘Een Goei Leven in het Land van Cuijk’!

www.ontdekmill.nl

www.goeileven.nl