Dit jaar zijn er in de gemeente Mill en Sint Hubert 8669 stemgerechtigden. Soms hoor je inwoners zeggen: “Ach die ene stem van mij zal het verschil niet maken.” Maar cijfers tonen aan dat dit niet klopt en dat juist 1 stem duidelijk de zaak kan veranderen. Als voorbeeld hiervan de mogelijkheid van voorkeurstemmen en de bijbehorende rechtszetel.

Voorkeurstemmen

Of men bij de verkiezingen nu op nummer 1 of nummer laatst gaat stemmen maakt niet uit. Alle uitgebrachte stemmen tellen als stem op de betreffende lijst. Maar voor de persoon waarop men stemt kan het wel verschil maken. Er bestaat namelijk zoiets als voorkeurstemmen. Daardoor kan iemand die lager geplaatst is op een verkiezingslijst toch rechtstreeks in de gemeenteraad gekozen worden en hoger geplaatste kandidaten op de eigen lijst passeren.

Rechtszetel

Als voorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente in 2014. Toen namen 5047 inwoners de moeite om te gaan stemmen. Er zijn 15 raadszetels. De kiesdeler is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door 15 raadszetels. Is afgerond 337 stemmen per zetel. Behaalde in 2014 iemand op de lijst op eigen naam 50% van de kiesdeler, is dus 168 stemmen, dan kreeg deze persoon een zo genoemde rechtszetel in de gemeenteraad. In 2014 behaalden 2 personen een rechtszetel.

Elke stem telt

Uit dit voorbeeld blijkt dat het voor de personen op de kieslijst wel degelijk een (persoonlijk) verschil kan maken of er 1 stem meer of minder is. Maar ook per partij is elke stem belangrijk.

Kortom, maak woensdag 21 maart gebruik van het stemrecht en maak het verschil.