Foto: Peter Cornelissen

De verkiezingscampagne zit erop. Na dagen van gesprekken met vele inwoners en organisaties, het doornemen van rapporten, is er een mooie visie op onze dorpen in onze gemeente ontstaan.

Die goed doordachte visie is de basis geweest voor ons verkiezingsprogramma. De gesprekken met mensen en organisaties zijn wel erg leuk en het is goed om te zien dat er zoveel mensen zijn die op de één of andere manier betrokken zijn bij de gemeenschap en onze omgeving.

Koud staartje van de verkiezingscampagne

Het verkiezingsprogramma is in verkorte vorm daarna deur aan deur verspreid in de gemeente Mill & Sint Hubert. Het begon met heerlijk weer en behaaglijke temperaturen en eindigde in snijdende koude en lichte sneeuw. En dat diep in maart.

Felle debatten

Het omgekeerde deed zich voor tijdens de debatten van afgelopen week. Eerst op zondag het LOM/Neije Krant-debat en op vrijdagavond jl. het Gelderlander-debat. Beide begonnen rustig in een koele sfeer maar naarmate het einde naderde verhitte de debatten zich en werden de discussies heftiger. Het grootste verschil gaat over herindeling. Waar het CDA kiest voor één groot Land van Cuijk, VKP voor een kleine herindeling, kiest Algemeen Belang ’90 voor een zelfstandige gemeente Mill & Sint Hubert.

Geen vage beloften

En niet vanuit gevoel of vage beloften maar gebaseerd op vele rapporten en gesprekken. We hebben geen onderzoeksrapport kunnen vinden met een conclusie dat herindeling veel beter of goedkoper is. In het gunstigste geval blijft het ongeveer gelijk. Er is geen grootte van gemeente die op alle vlakken het beste is.

Koester onze zelfstandigheid

Herindeling is voor onze gemeente geen noodzaak, niet goedkoper, niet efficiënter en leidt ook niet tot meer bestuurskracht. AB’90 is voor meerschaligheid bij samenwerking ofwel flexibele schalen, omdat elk onderwerp op de juiste schaal uitgevoerd moet worden. Soms lokaal en dicht bij de burger, dan weer in regionaal verband samen met andere gemeenten.

Samen werkt beter

AB’90 vindt intensieve samenwerking tussen alle gemeenten in het Land van Cuijk beter dan herindeling om de gezamenlijk opgestarte projecten binnen het Land van Cuijk uit te voeren. Maar ook binnen onze gemeente blijven we verder werken aan samenwerking in sterke gemeenschappen. Samenwerking van onderop in plaats van herindeling van bovenaf.
Eén gemeente Mill & Sint Hubert en nog betere samenwerking dat is waar Algemeen Belang ’90 voor gaat.

Marcel van den Elzen
Algemeen Belang ‘90