Een RHC is een activiteit die draait om repareren. Op de locatie waar RHC gehouden wordt: Senioren Hobby Centrum - Hoogstraat 17 - Mill, is gereedschap en (beperkt) materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren.

Bijvoorbeeld op kleding, meubels, elektrische apparaten, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Ook is er deskundige hulp van vrijwilligers zoals een elektricien, een naaister en een timmerman, Iedere laatste vrijdag middag van de maand van 13.30-15.00 uur aanwezig. Bezoekers -inmiddels meer dan 250 opdrachten in 2 jaar- nemen van thuis kapotte spullen (eigen risico )mee. In het RHC gaan onze deskundigen zoveel mogelijk aan de slag, eventueel met uw hulp. Garanties vooraf kunnen niet gegeven worden.

Waarom een Reparatie Hobby Centrum?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem, we weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd hoog gewaardeerd en staan zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het RHC brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten - en het recyclen van oude - komt CO2 vrij.

In het RHC leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het RHC draagt hopelijk bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het RHC laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen! Wat zijn de doelstellingen van Reparatie Hobby centrum? Reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving en reparatiekennis in onze gemeente te behouden en te verspreiden.

De reparaties bij het RHC zijn bijna gratis. We vragen een kleine donatie van € 2,50 voor de huisvestingkosten.

De mensen die RHC bezoeken, zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte bedlampje, staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie duurder is dan een nieuw product. Daarmee beconcurreren we niet de professionele reparateur, maar eerder de fabrikant die wil dat je je oude spullen weggooit en nieuwe koopt.

Verder leren bezoekers in het RHC dat spullen veel vaker en veel makkelijker gerepareerd kunnen worden dan zij misschien denken. Daardoor neemt de kans dat zij in het vervolg toch ook eens naar een professionele reparateur zullen gaan, eerder toe dan af.

Ten slotte: vroeger repareerde iedereen thuis zelf van alles, en tegelijkertijd had je allerlei professionele reparateurs. Het idee dat zelf repareren concurrentie is voor de professionele reparateur, is dus niet gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De oorzaak dat professionele reparateurs het moeilijk hebben en steeds meer verdwijnen, ligt elders in ons economische systeem. Bijvoorbeeld in het feit dat de belasting op grondstoffen heel laag is en die op arbeid heel hoog. Dát zou moeten veranderen!