Marleen Peters uit Mill van Innergo Bijzonder Begeleiden en Thijs Verhoeven uit Uden van Doovre dagbesteding vormen samen DIT!ZORG.

Innergo Bijzonder Begeleiden

Innergo biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding, weekendopvang en vakantie opvang voor mensen met autisme, AD(H)D en/of een Licht Verstandelijke Beperking. Bij innergo kunnen cliënten terecht voor begeleiding met een indicatie vanuit de jeugdzorg, WMO of WLZ.

Doovre dagbesteding

Doovre biedt een arbeidsmatig dagbestedingtraject voor mensen met psychosociale of meervoudige problematiek waarbij een regulier arbeidstraject niet haalbaar is (gebleken). Bij Doovre kunnen cliënten terecht voor begeleiding met een indicatie vanuit de WMO of WLZ.

Samen Sterk

Door het bundelen van onze krachten en expertise te delen kunnen wij nauw samenwerken waardoor wij een multi-disciplinaire aanpak bieden en wij de cliënt een zo breed mogelijk zorgaanbod kunnen bieden. Bij DIT!zorg staat het belang van de cliënt centraal en streven we naar participatie in de maatschappij voor iedereen. Dit alles vanuit een gemoedelijke en veilige sfeer. De doelgroepen kinderen, jongeren en volwassenen passen binnen ons zorgaanbod.

Wat doet Innergo?

Innergo is een zorgorganisatie gericht op begeleiden van specifieke doelgroepen. Inner stamt af van het woord innerlijk. Tijdens de begeleiding wordt er uit gegaan van de innerlijke kracht van de persoon. Ieder mens bezit van nature bepaalde krachten, iets waar iemand goed in is. Door extra aandacht te besteden aan de innerlijke kracht, wordt deze vergroot en versterkt. Vanuit deze ontwikkeling is er voldoende draagkracht om buiten de comfortzone te treden en te gaan voor ontwikkeling. Go betekend letterlijk vertaald gaan. Tijdens de begeleiding wordt er continu rekening gehouden met de mogelijkheden binnen de beperkingen.

Wat doet Doovre?

Voor onze doelgroep is het vaak moeilijk passend werk te vinden, waar aandacht is voor hun problematiek en tegelijkertijd ruimte is om echt te werken. Bij Doovre kunnen zij in een vertrouwde omgeving ontdekken waar zij goed in zijn, maar ook waar ze zich nog in kunnen ontwikkelen. Doovre biedt een kleinschalige en rustige werkomgeving, waardoor onze werkers zich veilig voelen, plezier in hun werk hebben en zich ook nuttig kunnen maken binnen verschillende werkvelden.
Tevens kan door het aangeboden arbeidstraject zoals vormgegeven binnen Doovre de stap naar de reguliere arbeidsmarkt verkleind worden. Dit doordat het aanleren van werkvaardigheden en sociale vaardigheden centraal staat in ons dagbestedingsproject.

Visie DIT!zorg

Onze gespecialiseerde medewerkers hebben kennis van de beperkingen van de cliënt en nemen hun verantwoordelijkheid in een gepaste begeleiding. Zij hebben daarbij vooral oog voor wat wel goed gaat. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden staan centraal.
Vanuit dat uitgangspunt wordt er gewerkt aan leerdoelen om de cliënten zo goed mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Daarbij zal waar mogelijk doorstroom of uitstroom naar reguliere arbeid en/of zelfstandigheid in het dagelijkse leven een streven zijn.

Zorgplan

Binnen DIT!zorg werken we met een individueel zorgplan per cliënt. Wanneer er met meerdere personen uit één gezin wordt gewerkt dan werken we met ‘één gezin, één plan’. Samen met de cliënt worden er doelen geformuleerd om tijdens de begeleiding mee aan de slag te gaan. Een zorgplan wordt afgestemd met CJG, WMO of WLZ.

Compleet aanbod

DIT!zorg heeft alle specialistische zorg binnen handbereik, voor zowel meer- als minderjarigen:

  • Individuele begeleiding
  • Groepsbegeleiding
  • Dagbesteding
  • Weekendopvang
  • Vakantie opvang
  • Ouder begeleiding
  • Begeleid zelfstandig wonen (binnenkort)

Voor meer informatie voor het totale zorgaanbod kijk op:
www.ditzorg.nu
www.doovredagbesteding.nl
www.bijzonderbegeleiden.nl