Omdat VKP en AB’90 samen een coalitie gaan vormen werd donderdag jl. de raad bijeen geroepen om wethouders te benoemen en de raad met twee leden weer compleet te maken. En dat allemaal met een bomvolle publieke tribune.

Ingekomen stukken

VKP vroeg bij de ingekomen stukken haast te maken met VOG-verklaringen voor vrijwilligers van verenigingen. Het gaat in onze gemeente over 137 Verklaringen Omtrent het Gedrag. Tijdens een eerder raadsbesluit werd die toezegging al gedaan, maar nog niet uitgevoerd. De gemeente wacht op financiële compensatie van het Rijk.

Coalitieprogramma

In een korte toelichting gaf Anne Derks (VKP) de voortgang van de vorming van het coalitieprogramma weer. Het programma wordt op basis van de “Toekomstvisie Mill en Sint Hubert 2025” en de verkiezingsprogramma’s van AB’90 en VKP samengesteld. Hierbij werd zelfs gerichte input van het CDA gevraagd, maar daaraan wilde het CDA niet voldoen. Op 14 juni a.s. zou het coalitieakkoord (beleid voor de komende raadsperiode van 4 jaar) gereed moeten zijn.

CDA

De teleurstelling van het CDA, veruit de grootste partij in onze gemeente, is enorm omdat zij niet mee mag doen in de coalitie. Mark Janssen CDA kandidaat wethouder trok alle registers open om tijdens deze bijeenkomst zijn onvrede te uiten over de nieuw gevormde coalitie AB’90/VKP. Het CDA voelde zich immers door de kleine partijen buitenspel gezet. Gevatte opmerkingen, sneren en vuilspuiterijen geplaatst op Facebook door teleurgestelden richting VKP en AB’90, werden door het CDA nog eens klip en klaar voor het voetlicht gebracht. Daarbij gesteund door de CDA-aanhang op de publieke tribune die hun partij met grote spandoeken luidruchtig bijviel.
Het CDA gaf aan het eind van het betoog aan, de komende periode “constructieve oppositie” te gaan voeren en met een “actieve en positieve kritische houding” te gaan samenwerken. Dat dan weer wel.

Wethouders

In onze gemeente is het gebruikelijk dat de coalitie de wethouders levert. Met een nipte meerderheid werden na een schriftelijke stemming de wethouders van den Boogaard (AB’90) en van Daal (VKP) voor de komende vier jaar herkozen.
In het verlengde hiervan konden Sanne Dortmans (VKP) en Marcel van den Elzen (AB’90) na hun belofte of eed, zitting nemen in de gemeenteraad. Daarmee was de club weer compleet.

Griffier

Helaas neemt griffier Nicole Colombon afscheid van onze raad en gaat in de gemeente Vught haar taak uitoefenen. De griffier staat de raad en raadscommissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Die taak is complex en veelzijdig en zonder haar zou de raad nauwelijks kunnen functioneren. De toespraak van Sjors van Kempen (VKP) namens de raad was er een vol lof over haar functioneren, waarbij recht gedaan werd aan haar inzet, kwaliteit en persoon. Door emoties overmand, bedankte zij op haar beurt de prima samenwerking met de raad.

Kort hierna werd Juul Cornips unaniem door de raad benoemd als interim-griffier, net zolang totdat straks uit de sollicitatieprocedure een nieuwe griffier voorgesteld wordt.

Theo van Eenbergen
AB’90