Publiek luistert aandachtig tijdens BTBU-presentatie.

Afgelopen jaren heeft het Platform Verkeer en het PGM (Platform Gehandicaptenbeleid Mill) het onderwerp BTBU (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid) voor mensen met een beperking middels diverse vrijblijvende bezoeken, adviezen, belevings- en thema-avond onder de aandacht weten te brengen bij o.a. de gemeenschapsaccommodaties, horeca en detailhandel, sportverenigingen met eigen accommodatie, zorginstellingen, scholen, publiek en uiteraard de Gemeente Mill en Sint Hubert.

We merken dat onze initiatieven overal worden gewaardeerd en daar waar mogelijk zijn reeds diverse (kleine) aanpassingen gerealiseerd, waardoor een betere BTBU steeds duidelijker merkbaar wordt.

We beseffen dat er nog heel veel situaties voor verbetering vatbaar zijn, maar we realiseren ons terdege dat niet alles in één keer geregeld en/of uitgevoerd kan worden.

Dit alles kwam nog eens duidelijk naar voren tijdens een informatierijke thema avond over BTBU, welke op 12 april in Myllesweerd werd gehouden (zie bijgaande foto).

We vonden het jammer dat deze avond slechts matig werd bezocht. Echter veel belangrijker is dat het thema BTBU onder de aandacht blijft voor alle bovengenoemde betrokken organisaties en uiteraard ook voor U als lezer. We willen toch allemaal graag dat onze prachtige gemeente prima toegankelijk wordt/blijft voor iedereen zodat in de toekomst elke bezoeker kan constateren dat onze gemeente prima BTBU-proof is!

Informatie: www.pgmill.nl