In opdracht van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van toerisme en recreatie in de regio. Aan het onderzoek hebben bijna 100 bedrijven en organisaties in de regio meegewerkt.

Vooraf

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk investeren in het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio voor toeristen en recreanten. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de sector. In de afgelopen jaren is onder meer geïnvesteerd in routegebonden recreatie, zijn (meerdaagse) arrangementen opgezet, is gewerkt aan de herkenbaarheid van de regio en aan het bouwen van Toeristische Ontmoetingspunten. Voor de promotie van het Land van Cuijk hebben de vijf gemeenten vijf jaar geleden, in samenwerking met de toeristische ondernemers en platforms, het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk opgericht.

Nulmeting

Meten is weten! Om te kunnen vaststellen welke effecten de inspanningen van de gemeenten, het RBT, ondernemers en organisaties hebben, is in 2015 een nulmeting uitgevoerd over het jaar 2014. Daarbij is onder meer het aanbod aan dag- en verblijfsrecreatie in kaart gebracht en is gekeken naar het gebruik van de diverse voorzieningen. Een benchmark liet zien dat het Land van Cuijk gemiddeld lager scoorde dan andere regio’s in Nederland.

Eénmeting

Recent is een nieuwe meting uitgevoerd, ditmaal over het jaar 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants uit Den Bosch. Deze eenmeting is het vervolg op de nulmeting over 2014. Bij de eenmeting is opnieuw gekeken naar verblijfstoerisme en dagrecreatie, naar de bestedingen van bezoekers en naar de werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Ook de ontwikkeling van de sector sinds 2014 komt in het rapport aan bod. Al zijn de cijfers van 2017, onder meer door de start van nieuwe bedrijven en evenementen, niet altijd een op een te vergelijken met die van 2014.

Rapport

Over het onderzoek en de daaraan verbonden conclusies is een rapport uitgebracht. Dit rapport kunt u downloaden op www.landvancuijk.nl/gemeente.