Foto: Hen Daams

Vrijdagmiddag 29 juni werd Hans van Baal (1945) uit Mill benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Antoine Walraven speldde hem de versierselen op behorende bij deze Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van het Senioren Hobby Centrum in Mill waarvoor Hans actief is.

Verdiensten

Maar er is veel meer waar Hans dit lintje aan te danken heeft. Zo is hij in 1990 bij Korfbalvereniging Miko begonnen met het opzetten van een nieuwe structuur met verschillende commissies. Hij is gestart als voorzitter van de jeugdcommissie, als voorzitter van de PR-commissie en de beheer commissie. Van Baal is een echte PR man en maakte plannen om Miko meer financiële ruimte te geven en gezond te houden zowel op het gebied van financiën als op het gebied van het ledenaantal. Dit met een positief resultaat. Bij vele zusterverenigingen werd hij dan ook gevraagd het traject sponsoring nader te komen uitleggen.

Hans is 2 keer de kartrekker geweest bij een nieuwe accommodatie van Miko voor het maken van plannen, overleggen met de gemeente, onderhandelingen met bedrijven etc. Ook voor het 10 jaar durende privatiseringstraject heeft Hans van Baal zich ten volle ingezet.

Sinds 2004 is Hans een uitstekende en nauwgezette penningmeester van de katholieke Bond van Ouderen in Mill. Met zijn jarenlange ervaring van inzicht, kennis en stimulerende houding in en van het verenigingsleven is hij voor de KBO Mill en de andere KBO afdelingen in de gemeente een niet te missen kracht.

In 2004 is van Baal begonnen met het opzetten van een Senioren Hobbycentrum (SHC) in Mill.

Achterliggende gedachte en doelstelling voor het centrum is dat mensen na hun arbeidsleven contact blijven houden met anderen in een sociaal-maatschappelijk klimaat zodat zij op oudere leeftijd niet vervallen in eenzaamheid of zich buitengesloten voelen. Van Baal was en is dagelijks zeer actief in het leggen en onderhouden van contacten om subsidies en sponsoren te werven wat o.a. in 2006 leidde tot bezoek van de toenmalige prinses Maxima vanuit het Oranjefonds.

Hans is de spil van de organisatie en verzorgde alle correspondentie en administratie, Hij coördineerde en faciliteerde de werkzaamheden van de 45 teamleiders zodat zij hun werk goed kunnen uitoefenen en het gebruik van de diverse ruimtes voor de 21 hobby’s. Hij is het aanspreekpunt en luisterend oor voor de vele deelnemers. Hij onderhoudt de contacten met de vele organisaties waarmee het centrum te maken heeft. Daarnaast is hij de spil in t web bij de organisatie van tentoonstellingen, exposities, beurzen. De PR is hem op het lijf geschreven en dit draagt bij tot een positief imago van het SHC.