Foto: Hen Daams

Het wandplastiek van de Millse kunstenaar Kees Bastiaans op de gevel van Basisschool De Leeuwerik in Mill werd, na de sloop van het scholencomplex, opgeslagen op de gemeentewerf.

Nu, enkele jaren later, is er een nieuwe locatie gevonden voor dit kunstwerk. Het bestuur van De Wester aan de Havikstraat 1 in Mill heeft de gemeente gevraagd het wandplastiek aan te brengen op hun gemeenschapshuis.

Na instemming van het college van Burgemeester en wethouders zijn vrijwilligers van De Wester en het Senioren Hobby Centrum enthousiast aan de slag gegaan om het wandplastiek in zijn oude glorie te herstellen en te plaatsen.
Afgelopen woensdag is het kunstwerk officieel onthuld.