Van 26 maart 2018 t/m 8 mei 2018 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid in Mill het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar uitgenodigd.

Er zijn 2.471 vrouwen uit Mill uitgenodigd en er hebben 2.139 vrouwen deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent een opkomstpercentage van 86,56%. Er zijn 31 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek omdat er een verdachte afwijking is gevonden. Pas na verder onderzoek in het ziekenhuis zal blijken of het gaat om een goedaardige of kwaadaardige afwijking.

Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.