Alle inwoners van het Land van Cuijk en Boekel hebben onlangs een brief ontvangen van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Met de brief zijn alle inwoners ingelicht over de tariefwijzigingen voor het aanbieden van afval op de milieustraat. Het gaat om de milieustraat en de groenstraat in Haps en de minimilieustraten in Boekel, Boxmeer, Overloon, Cuijk, Velp, Mill en Wanroij.

Wat betekent dit voor u?

Voor veel inwoners verandert er bijna niks wanneer ze een ritje maken naar de milieustraat. De meeste en ook de meest voorkomende afvalsoorten, blijven gratis af te geven. Voor 8 afvalsoorten is besloten om per 1 augustus jl. een tarief in rekening te brengen. Afhankelijk van de afvalsoort gaat het om €7,50 per 0,5 kubieke meter (500 liter) of €7,50 per 2 kubieke meter. Daarnaast wordt voor 3 afvalsoorten het bestaande tarief met €3,- verhoogd.

Eerlijker verdeling doordat veroorzaker afval betaalt voor verwerking

Deze tariefswijziging is noodzakelijk doordat de kosten voor het verwerken van afval stijgen. Door landelijke ontwikkelingen vallen de kosten voor het verwerken van verschillende soorten hout, maar ook het verwerken van plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons ruim een ton hoger uit dan verwacht. De kosten voor het verwerken van afval worden op dit moment nog verdeeld over alle inwoners via de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Per 1 augustus is gekozen voor een eerlijker verdeling, waarbij diegene die bijvoorbeeld zijn schuurtje afbreekt zelf de verwerkingskosten hiervan betaalt.

Gerard Stoffels, voorzitter Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel: “Nu is het zo dat alle inwoners van Land van Cuijk en Boekel hetzelfde betalen voor het verwerken van afval. Met deze maatregel worden de kosten eerlijk verdeeld: degene die het afval aanbiedt, betaalt voor de verwerking ervan.”

Door deze maatregel kan de afvalstoffenheffing in de gemeenten van het Land van Cuijk en Boekel één van de laagste in Nederland blijven.