Voor het CDA Mill en Sint Hubert vormen woningbouw en het actief betrekken van de omgeving bij nieuwe woningbouwplannen belangrijke thema’s.

Het vinden van een goede woningbouwlocatie en het maken van plannen is vaak een langdurig proces. Niet in de laatste plaats omdat de omgeving vaak (te) laat wordt betrokken bij nieuwe plannen. Als CDA-fractie vinden we het belangrijk dat er serieus naar belanghebbenden wordt geluisterd en dat zij betrokken worden bij nieuwe planontwikkelingen: actief informeren, meenemen en input meenemen bij de uitwerking van plannen. Hierdoor kunnen plannen uiteindelijk ook sneller tot ontwikkeling komen, doordat weerstand en bezwaren kunnen worden weggenomen. In het begin meer investeren in het proces om te komen tot betere en meer gedragen plannen voor onze gemeente.

We zijn dan ook blij dat afgelopen voorjaar door stevige debatten in de gemeenteraad het woningbouwplan op de locatie van de voormalige Straethof is bijgesteld. Een plan met meer kwaliteit waarbij bovendien bezwaar en beroep is voorkomen.

Als CDA blijven we ons aankomende tijd hard maken voor deze werkwijze om plannen van de grond te krijgen. Deze werkwijze past geheel in lijn van de Omgevingswet, welke in 2021 in werking treedt. Wij zullen de planvorming en de manier waarop de omgeving daarbij wordt betrokken nauwgezet en kritisch blijven volgen.

Gelukkig zit er nu ook voortang in het plan van de Woongroep Concertzaal, waar met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een woonhofje voor senioren ontwikkeld zal gaan worden. We hopen daar op een heel voortvarend en goed traject, ook met de omgeving, en dat er in de nabije toekomst een mooi woonbuurtje kan ontstaan.

Bouwen van goede kwalitatieve duurzame plannen voor en met onze inwoners daar moeten we op inzetten! Daarmee houden we onze gemeente aantrekkelijk en levendig!

CDA Mill en St. Hubert
Moniek van den Elzen-Gerrits en Maarten van Gemert