Stichting Kies voor Leven bestaat 15 jaar en blijft zich ook de komende jaren inzetten voor meer AED’s in de openbare ruimte.

Oprichter en voorzitter Toon Hermsen (80 jaar) kijkt met trots terug op zijn levenswerk en ziet tot zijn grote genoegen steeds meer AED’s in het straatbeeld. “Maar er is nog steeds veel te doen!”, vult hij onmiddellijk aan.

“Elke dag overlijden er in Nederland 35 mensen als gevolg van een acute hartstilstand. Om levens van een gewisse dood te redden zijn grote aantallen burgerhulpverleners en bereikbare AED’s essentieel. Als geestelijk vader van de Stichting Kies voor Leven én als ambassadeur van de Hartstichting blijf ik me hiervoor zo lang als het kan onverminderd inzetten. Het is mijn levenswerk en dat is moeilijk los te laten” vervolgt Hermsen.

Hoe het begon

Toen de Gezondheidsraad de Minister van VWS in 2002 adviseerde om AED’s voortaan ook te laten gebruiken door niet medici, is in 2003 Stichting Kies voor Leven opgericht. Sindsdien motiveert zij op landelijk niveau mensen om in hun eigen regio hartveilige 6 -Minutenzones te realiseren.

Huidige stand van zaken

Inmiddels zijn er in Nederland ruim 170.000 geregistreerde burgerhulpverleners actief en zijn er duizenden AED’s beschikbaar in geval van nood. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Hoe eerder burgerhulpverleners bij het slachtoffer kunnen zijn, hoe groter de kans dat deze kan worden gered. “Op dit moment is landelijk in ruim 25% van de gevallen de reanimatie succesvol. Dit percentage was destijds ongeveer 3%, dus een belangrijke verbetering, maar we kunnen beter. Hoe groter de dichtheid in AED’s en burgerhulpverleners, des te hoger dit percentage. Het kan mij niet hoog genoeg zijn”, vult Hermsen aan.

Vanuit deze passie blijft Stichting Kies voor Leven ook de komende jaren werken aan de 6-Minuten zones in Nederland. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.kiesvoorleven.nl.