Als gemeente Mill en Sint Hubert zijn we op dit moment al één van de duurste gemeentes van Nederland. Extra belasting voor inwoners is niet gewenst en hogere kosten voor vuilstort werkt afval dumping in de hand. Als CDA vinden wij dat het aanbieden van groenafval gratis moet blijven.

We zijn landelijk bekend door een hoog scheidingspercentage van afval, tot welke prijs willen we doorgaan om het beste jongetje van de klas te blijven? We zouden de kosten nog eens beter inzichtelijk moeten maken. Sinds een jaar wordt de GFT- container wekelijks opgehaald in plaats van tweewekelijks, wat zijn de kosten hiervan en is dit wel nodig? Hoeveel mankracht heb je bij de vuilstort echt nodig? Welke kosten voor overhead kunnen we schrappen? En ga zo maar door.

Het verlagen van de kosten is de beste manier om belastingverhogingen te voorkomen. Andere oplossingen kunnen nuttig zijn om bepaald gedrag te stimuleren, maar zijn slechts beleidsmatige verschuivingen van kosten, budgetten en dus geld.

Om meer grip op dit vraagstuk en deze samenwerking te krijgen lijkt het ons nuttig om met een aantal wethouders, raadsleden en inwoners uit het Land van Cuijk en Boekel een soort van tijdelijke onderzoekscommissie / werkgroep op te starten en de vragen die er bij de verschillende raden spelen diepgaander te bundelen en te bediscussiëren. Een werkgroep waarbij we vooral kennis delen en gebruik maken van de creativiteit en denkkracht van inwoners uit onze regio.

Het in rekening brengen van het aanbieden van groen afval stuit daarnaast ook op praktische problemen. Actieve inwoners helpen de gemeente nu met het opruimen van het blad van gemeentelijke bomen en zijn bereid om groenstroken te maaien. Een mooie vorm van burgerparticipatie. Als diezelfde inwoners moeten betalen om groenafval aan te bieden bij de milieustraat, dan wordt het enthousiasme hiervoor geremd. Ook het vergroenen van tuinen in plaats van klinkers en beton, wordt door deze extra kosten minder aantrekkelijk gemaakt.

Concrete onderzoeksrichtingen om groen afval weer gratis te maken:

  • Verlaging kosten afvalscheiding door te kiezen voor lager scheidingsniveau.
  • Verlaging kosten ophaaldiensten door minder frequent ophalen GFT container.
  • Verlaging kosten bij de milieustraten.
  • Samen met inwoners discussie over het wel of niet in stand houden van de mini-milieustraten.
  • Oorzaak – gevolg analyse van afvaldumping lokaal nog eens met elkaar bespreken.
  • Op zoek naar ruimte voor schrappen overheadkosten gerelateerd aan afval inzameling.
  • Onderzoek mogelijkheden om aantal keer per jaar afval aan te bieden bij de milieustraat.
  • Betere samenwerking met kringloopwinkels en organisatoren van lokale rommelmarkten.
  • Kijk naar successen bij andere gemeenten.

Heeft u een duidelijke mening over het verwerken van afval? Creatieve ideeën? Wil u graag met ons meedenken over bovenstaande onderzoeksrichtingen? Neem dan contact met ons op! www.cdamill.nl.

Met vriendelijke groeten,
Namens de CDA fractie
Wilfried Hermans 06-55826137
Mark Janssen 06-40402440