Op vrijdagavond 14 september vond er bij Fiore Uitvaartzorg in Sint Hubert een herdenkingsbijeenkomst plaats voor families die in de afgelopen 5 jaar na een overlijden begeleid zijn door Fiore Uitvaartzorg.

Waardering

“Ons bedrijf bestaat 5 jaar en het grote aantal reacties en uw aanwezigheid zien wij als een blijk van waardering waarvoor we u hartelijk willen bedanken”, verwelkomt Pieter Kessels, eigenaar van Fiore Uitvaartzorg de vele aanwezige nabestaanden.

Gemis en warm kaarslicht

Ondanks het koelere herfstweer, was het een warme avond waarin met families werd stil gestaan bij het gemis en de verandering in je leven na overlijden van een dierbare. De namen van de overledenen werden bij aankomst door familieleden op een kaarsje geschreven. Zo stonden zij tijdens de herdenking centraal als warme, stralende lichtpuntjes.

Symboliek, muziek en het noemen van namen

Een ontroerend persoonlijk verhaal van Monique van Elk, medewerkster van Fiore Uitvaartzorg en jong weduwe geworden. Ze las voor uit haar dagboek. Haar verhaal en mooie symboliek stonden centraal tijdens de herdenking. De avond werd opgeluisterd met prachtige muziek, verzorgd door zangeres Anneke Miggiels en gitarist Maarten Jung. Alle namen van de overleden dierbaren werden genoemd met een persoonlijke kerngedachte. Hierdoor was er ruimte voor de aanwezigen om de herinneringen levend te houden.

Gedenkhoekje in de tuin

Na afloop was er tijdens een samenzijn in de sfeervolle tuin van Afscheidshuis Fiore, gelegenheid om na te praten. Ook konden nabestaanden het leven gedenken door het plaatsen van een boomschijfje bij het nieuw onthulde gedenkhoekje in de mooi aangelegde tuin. Naast verdriet kwamen ook de mooie herinneringen en verhalen naar boven, momenten waarop tranen plaats maakten voor een lach. “Dit was toch zo bijzonder, je weet dat iedereen hier hetzelfde heeft meegemaakt en dat geeft een saamhorig gevoel. Met vreemden napraten voelde niet als vreemden, dat ging vanzelf in deze mooie tuin met dat sfeervolle gedenkhoekje. “Het kostte me opnieuw tranen, maar ik voel weer opluchting nu ik naar huis ga”, laat een bezoekster weten.