Sinds afgelopen maandag hebben de gebroeders Soering enkele woonwagens geplaatst op het voormalige woonwagenkamp aan de Mergen in Mill. Zij willen hiermee protesteren tegen het uitsterfbeleid van de gemeente Mill en Sint Hubert voor woonwagenbewoning.

Omdat de gemeente hun komst ziet als illegale bewoning, liet men de kampbewoners eerder weten donderdag 27 september voor 17.00 uur te moeten vertrekken. Zo niet, dan zou de gemeente passende maatregelen treffen.

Door de Raad van State is in maart vorig jaar bepaald dat op het stukje grond tegen de bosrand in Mill de bestemming wonen zit, met een mogelijkheid voor woonwagens. De gemeente wil die toevoeging voor woonwagens eraf hebben, maar dat kan alleen als de gemeente kan bewijzen dat er geen behoefte aan locaties voor woonwagens is. Mill wil op die plek waar de caravans nu staan het liefst woningen bouwen. Na het vertrek van de vorige woonwagenbewoners is het kampje volledig ontmanteld. Er is geen stroom, water of sanitair. Een aggregaat zorgt nu voor de stroomvoorziening.

De gebroeders Soering hebben veel steunbetuigingen ontvangen uit het hele land. Ook aan de oproep donderdagmiddag 27 september naar Mill te komen om hun actie te ondersteunen is goed gehoor gegeven. Naast diverse media waren er ook heel wat mede-kampbewoners en sympathisanten aanwezig om hen te steunen. De gebroeders Soering hebben via o.a. Facebook aangegeven niet te zullen vertrekken. Vrijdagochtend 28 september hebben zij een gesprek met Burgemeester en Wethouder. De gemeente blijft bij haar standpunt dat men geen illegale bewoning op dit woonwagenkamp tolereert.