Waterschap Aa en Maas heeft de werkzaamheden naar aanleiding van de persleidingbreuk in de Lage Raam bij St. Hubert afgerond. De kwaliteit van het water is weer zoals deze hoort te zijn.

De beperkingen tot het gebruik van het oppervlaktewater zijn daarom ook opgeheven. Er mag dus weer beregend worden met het water uit de Lage Raam volgens de afspraken die hiervoor al golden. Ook het vee kan het water weer drinken. Het waterschap bedankt agrariërs en omwonenden voor hun medewerking bij deze omvangrijke klus.

Achtergrond

Het verwijderen van de verontreiniging in de Lage Raam was het gevolg van de rioolwaterleidingbreuk op 24 september vlakbij Sint Hubert. De oevers zijn gemaaid, er is ruim 700 ton slib afgevoerd en er is weer water ingelaten in het gereinigde deel van de Lage Raam.