Door Elly Meijnders (Deel 1) - De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert regelmatig een gezondheidsonderzoek uit. In het kader van de serie interviews over gezonde leefstijl had ik een gesprek met Caren van Donzel, beleidsadviseur gezondheid bij de GGD. Caren houdt van haar werk en is er enthousiast over.

“Onze GGD werkt voor 25 gemeenten. Een grote regio tot en met Tilburg en in de andere uithoek het Land van Cuijk. Het merendeel van de taken van de GGD is gezamenlijk bepaald, een klein deel wordt in overleg met iedere gemeente apart besproken. De meeste mensen kennen de GGD van de consultatiebureaus. Wij zijn er voor de mensen van 0 tot 100+”. Caren lacht om mijn gezicht.

Jullie hebben een grote onderzoeksafdeling, vertel er eens iets over.

“Ik laat je wat zien. Kijk, dit zijn wat wij schetsen noemen. Zijn de cijfers rood, dan wijkt het negatief af. Zijn de cijfers groen dan wijkt het positief af. Wij doen 1 keer in de 4 jaar een gezondheidsonderzoek voor 4 verschillende leeftijdsgroepen. Ja, één daarvan zijn de 65 plussers. De response op de vragenlijsten is ongeveer 50%, dat is voldoende. Daarmee kun je iets zeggen over elke gemeente. Wij vergelijken de cijfers met de hele regio en soms ook landelijk. Wat ik het mooie vind aan onze GGD dat de gegevens zijn ingedeeld in de nieuwe visie op positieve gezondheid”.

Vertel eens wat over de gemeente Mill?

Caren gebaart met haar handen: “Mill scoort goed in het meedoen, in het vrijwilligerswerk, de sociale samenhang is goed. Ja, de mensen in Mill doen met van alles mee. Ook vergeleken met de landelijke trend is de leefstijl in Mill beter dan in de regio. En dan heb ik het over het gebied van roken, drinken, voldoende bewegen. Maar het stukje overgewicht, dat is te hoog”.

Dat klinkt heel tegenstrijdig, Caren.

“Ja, dat klinkt het ook. Je ziet veel in het nieuws op het ogenblik over leefstijl. Je leefstijl veranderen in plaats van medicijnen slikken. Maar het is geen eigen schuld dikke bult verhaal. Je moet van jongs af aan beginnen. Gezonde keuze moet de makkelijke en logische keuze worden, want later is het niet zo makkelijk om te zetten. Op je tachtigste verander je dat niet meer. En we moeten beseffen dat ongezond gedrag verantwoordelijk is voor bijna 20% van de ziektelast. Roken is nog steeds de grootste oorzaak en daarna ongezonde voeding. Ik geef toe, het is lastig, het is een lange termijn verhaal”.

Hoeveel boodschappen heb je nog voor ons, Caren?

Caren lacht breed naar me: “Zelf vind ik dit mooi om te vermelden, maar dat komt omdat ik van mijn werk houd. Er komen meer ouderen en de mensen worden zelf ook ouder, dus wij hebben te maken met een dubbele vergrijzing. Doordat mensen ouder worden en minder mensen dood gaan aan bepaalde ziekten, krijg je een stijging van mensen met chronische aandoeningen. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziektelast. Mensen overlijden dan minder aan hart- en vaatziekten en kanker, maar hebben wel meer te maken met chronische aandoeningen. De levensverwachting stijgt van 81,5 in 2015 naar bijna 86 in 2040. Dat is een cijfer van het RIVM dat net is uitgekomen, ja dat is een landelijke trend. De zorgkosten gaan enorm stijgen en de druk op de zorg ook, zeker op de mantelzorg. Daar moet je als overheid goed op inspelen”.

Caren van Donzel heeft nog meer te vertellen over de resultaten uit het gezondheidsonderzoek, o.a. met een opzienbarend cijfer over de eenzaamheid in onze gemeente. U kunt dit lezen in een volgende aflevering van dit interview in de Neije krant. De interviews zijn alle terug te lezen op www.hartinactiemill.nl.