Tijdens de begrotingsbehandeling hebben AB ’90, de VKP en het CDA gezamenlijk gepleit voor onderzoek naar de mogelijkheden van herhuisvesting van de ambtelijke organisatie op één locatie. Een raadsbrede motie, waarin het gemeentebestuur is opgeroepen dit onderzoek te starten, is unaniem aangenomen.

Het Cuijkse gemeentebestuur heeft haar gemeenteraadsleden geïnformeerd dat de werkorganisatie Cuijk-Grave-Mill, €500.000- per jaar kan besparen door alle ambtenaren vanuit één kantoor te laten werken. Een half miljoen per jaar dus. Voor onze gemeente zou dit een jaarlijkse besparing opleveren van €125.000,-. Door efficiëntie zal tevens de kwaliteit van dienstverlening worden verbeterd, aldus in Cuijk besproken.

De eenmalige opbrengsten uit de verkoop van het gemeentehuis kunnen we natuurlijk gebruiken om te investeren in de vier dorpen van onze gemeente. Hierbij moeten we er uiteraard wel voor zorgen dat er een lokale gemeentewinkel blijft waar mensen met vragen terecht kunnen. Deze baliefunctie zou eventueel ook in Myllesweerd kunnen worden gevestigd.

Naast de besparing van kosten en verbetering van de kwaliteit biedt deze stap ook ruimte voor de verhuur van commerciële ruimtes, zoals kantoren of voor appartementen. Ofwel ruimte voor betaalbare appartementen waar bijvoorbeeld jongeren, alleenstaanden en senioren zich kunnen vestigen. En dat in hartje centrum Mill!

www.cdamill.nl