Tijdens de pronkzitting op vrijdag 17 januari is de nieuwe superbok en het nieuwe boerenbruidspaar onthuld.

Riet van Alphen is benoemd tot Superbok 2020. Dit voor haar betrokkenheid bij de Sint Hubertse dorpsgemeenschap en haar inzet de afgelopen jaren. Riet van Alphen is:

 • 12 jaar actief lid geweest van Stichting Jeugdbelangen waarvan een aantal jaar voorzitter
 • 15 jaar secretaris geweest van de Jachthoorn
 • Hulp ouder geweest bij verschillende activiteiten van de basisschool
 • Secretaresse geweest van de Bond van Ouderen
 • Jaren lang mee gedaan bij de pronkzittingen met de Disaronnies en Vrollie Plus
 • 24 jaar lid van het kerkkoor waarvan de laatste jaren het aanspreekpunt
 • Verzorgd de omzetting naar en controle van de stukken in het dialect van onze carnavalskrant
 • 14 jaar dirigent bij “Vals Plat”
 • Trotse Moeder van 3 kinderen en Oma van 4 meisjes

Kortom, een scala aan vrijwilligerstaken die laat zien dat Riet deze titel meer dan verdiend heeft.

Als boerenbruidspaar van 2020 kwamen Ronnie en Bianca Sommers tevoorschijn. Zij werden met luid applaus verwelkomd en gingen in ondertrouw. Ook werd hun gevolg, die hen gaat begeleiden op carnavalsmaandag, onthuld. Hun gevolg ziet er als volgt uit:

 • Getuigen: René & Angelique van Vonderen
 • Pastoor: Henry Peters
 • 1e boerin: Sonja Vermeulen
 • Ambtenaar: Paul van de Wiel
 • Politie: Marcel & Frank Erkelens

Met dit geweldige stel gaan we op carnavalsmaandag, 24 februari, de boerenbruiloft vieren en worden ze in het onecht verbonden. Samen met hen zal het een geweldig mooi feest worden. De boerenbruiloft zal plaatsvinden in Café Zaal Broers, en iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.