Tijdens de eerste ledenvergadering van CV de Verkuskoppe Langenboom heeft Jan van Kuppeveld het voorzitterschap overgedragen op Marc Kuijpers.

Jan is negen jaar bestuurslid geweest waarvan acht jaar als voorzitter. Hij heeft dit altijd met veel enthousiasme en toewijding gedaan en de leden van de vereniging willen hem hier via deze weg nogmaals voor bedanken.

Bij Jan en zijn vrouw Henny zit het carnaval in het bloed en ze blijven als lid betrokken bij de vereniging.