Op carnavalsmaandag 20 februari 2023 zal vanaf 13.30 uur de optocht weer door de Langenboomse straten trekken. Wij nodigen jong, oud, buurtschappen, families en vriendengroepen uit deel te nemen aan de Langenboomse optocht en er samen met elkaar een mooie middag van te maken! 

Net als in 2020 streeft CV De Verkuskoppe naar een optocht met zo veel mogelijk kwaliteit en zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Daarom zal de focus liggen op individuele deelnemers en loopgroepen. Zij worden voorop in de optocht geplaatst. Daarnaast is ook een beperkt aantal gemotoriseerde deelnemers welkom. Het maximum aantal inschrijvingen in deze categorie is 45. Een strikte voorwaarde voor deelname van gemotoriseerde groepen is aanwezigheid van de contactpersoon en de chauffeur op de instructiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, welke plaats zal vinden op 13 februari, wordt besproken wat van de deelnemers wordt verwacht voorafgaand, tijdens, en na afloop van de optocht. Dit om geluidoverlast en het achterlaten van rotzooi te beperken. Alleen de groepen die zich confirmeren aan het reglement ontvangen een startnummer. 

Om deelname van individuelen en loopgroepen te stimuleren worden deze deelnemers met de mooiste prijzen beloond. Voor gemotoriseerde deelnemers zijn er ook prijzen te winnen maar deze zijn meer bescheiden van aard. 

Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/gL1P398zD1KCwnc99.

Zie ook de website van De Verkuskoppe www.verkuskoppe.nl onze Facebookpagina (CV de Verkuskoppe Langenboom) en Instagram (verkuskoppe) voor de inschrijflink, de details rondom de optocht en het laatste nieuws.

Op naar een gezellige carnavalsmaandag. Tot dan!