Een BV kan vanaf 1 januari 2019 haar bedrijfspand nog slechts afschrijven tot op de WOZ-waarde. Die ‘bodemwaarde’ was al van toepassing voor beleggingspanden, vanaf 2019 geldt die voor alle bedrijfsgebouwen in de BV, ook voor het eigen fabrieks- of kantoorpand.

Voor recente investeringen geldt een beperkte tegemoetkoming: als de BV haar bedrijfspand (kort) vóór 1 januari 2019 in gebruik heeft genomen en daar nog geen drie jaar op afgeschreven is, mag de BV deze drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven (tot op 50% van de WOZ-waarde).

Deze wetswijziging heeft voor de meeste BV’s tot gevolg dat er niet meer kan worden afgeschreven op het vastgoed. Check de WOZ-beschikking van jouw BV-bedrijfspand om na te gaan of, en zo ja, hoeveel je nog kunt afschrijven. Overleg met jouw adviseur of bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking zinvol is.

Als de fiscale boekwaarde van uw BV-pand ver onder de WOZ-waarde ligt, moet je – in overleg met uw adviseur – nagaan of u dat pand niet beter in privé kunt overnemen van de BV en dat onder de terbeschikkingstellingsregeling aan de BV gaan verhuren. De nieuwe afschrijvingsbeperking geldt niet voor de inkomstenbelasting. De IB-ondernemer of resultaatgenieter kan een eigen bedrijfspand nog wél afschrijven tot op 50% van de WOZ-waarde.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill