Eigenlijk besteed ik nooit twee keer een column aan hetzelfde onderwerp maar voor deze keer maak ik een uitzondering. Onderwijs is namelijk een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille.

In mijn vorige column heb ik aandacht besteed aan het belang van goed onderwijs in al onze kernen en de wijze waarop hier door het schoolbestuur (Peelraam) is ingespeeld door het invoeren van het zogenaamde clusteronderwijs.

Meedraaien

In die column heb ik ook geschreven dat ik binnenkort een dagdeel zou gaan meedraaien op de basisschool in Sint Hubert om zelf te ervaren wat clusteronderwijs nu precies inhoudt.
Dit heb ik ondertussen gedaan. Ik heb niet alleen een kijkje mogen nemen op de basisschool in Sint Hubert maar ook op de school in Wilbertoord. In mijn vorige column heb heb ik het clusteronderwijs vergeleken met een groot gezin, waarbij kinderen van verschillende leeftijden samen leven en werken. Met dat beeld voor ogen ging ik naar mijn “meedraaiochtend”. En inderdaad, het voelt aan als een groot gezin. Wat mij opviel is dat de kinderen rustig aan het werk waren aan hun programma. Dat programma krijgen zij aan het begin van de dag en het wordt gedurende de dag verder afgewerkt. Sommige onderdelen beginnen met een gezamenlijke instructie, waarna de kinderen individueel aan de slag gaan. Hun lesprogramma voeren zij grotendeels uit op een laptop. Door deze methode maak je het mogelijk dat iedere leerling op zijn of haar niveau onderwijs krijgt. Als het voor een leerling even te druk wordt kan hij of zij een rustig plekje opzoeken om verder te werken. Komt een leerling er even niet uit, kan hij ook aan een andere leerling vragen om mee te kijken. Zo leer je dus met en van elkaar. Samenwerken, zelfstandigheid en zelfredzaamheid is iets wat bij deze onderwijsmethode al in groep 1 start. Dit zijn zaken die kinderen in hun verdere leven goed kunnen gebruiken. Wat voor nieuwe beroepen er ook komen deze eigenschappen zullen altijd belangrijk blijven.

Ook een groot compliment voor de ‘meesters en juffen’. Van hen vergt het ook veel om ieder kind op zijn of haar eigen niveau te kunnen laten werken en leren.

Punt van aandacht blijft voor mij nog wel hoe het clusteronderwijs aansluit op het middelbaar onderwijs. Ik begreep echter dat hier al goed overleg over plaats vindt.

In Langenboom heb ik een gastles mogen geven aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van basisschool “t Stekske. Zij zijn bezig geweest met een project rondom verkiezingen, politiek en democratie. Ik heb daar mogen vertellen wat mijn werk inhoudt, maar vooral ook hoe je campagne, een verkiezingsprogramma schrijft en hoe je daarbij opinies ophaalt bij je inwoners. Ook heb ik nog enkele tips gegeven voor het voeren van een debat en het houden van een toespraak. De kinderen waren al goed bezig met het oprichten van partijen, het maken van een verkiezingsprogramma en het opstarten van de campagne. In een bijeenkomst voor ouders en grootouders hebben zijn hun partij en verkiezingsprogramma gepresenteerd en hebben ze ook daadwerkelijk gestemd. Erg leuk en leerzaam. Niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor mij.

Gezonde school

Vers van de pers kreeg ik de mededeling dat het Merletcollege in Mill het vignet gezonde school heeft gekregen op het thema voeding. Daarvoor doen ze onder andere de volgende activiteiten:

  • In de lessen mens en natuur en zorg en welzijn wordt aandacht besteedt aan gezonde leefstijl en gezonde voeding.
  • Samen met de GGD signaleert het Merlet leefstijlproblemen bij scholieren en maken daar als het nodig is een plan van aanpak op.
  • Alle activiteiten die het Merlet onderneemt op dit gebied zijn vastgelegd in een beleidsnotitie gezonde school. Deze notitie is besproken met ouders en vastgelegd in de digitale leeromgeving van het Merlet.

In overleg met de GGD en de schoolcateraar, bakkerij Verbeek uit Langenboom, is het assortiment in de schoolkantine gezonder gemaakt. Daarvoor heeft het Merlet de zilveren schaal ontvangen.

Proficiat Merletcollege en een groot compliment voor het bereikte resultaat.