Op woensdag 12 juni bracht Wim van den Donk, Commissaris van de Koning, een werkbezoek aan onze gemeente. Als gemeente Mill en Sint Hubert hebben we om de drie jaar het genoegen om de Commissaris van de Koning te ontvangen.

Naast gesprekken met de fractievoorzitters, het volledige college en mijzelf stonden bezoeken aan de Stichting Domus in Mill en aan het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom op het programma.

Tijdens de constructieve en positieve gesprekken zijn allerlei actuele thema’s aan de orde gekomen, zoals het provinciale bestuursakkoord, wederzijdse communicatie, de transitie van het buitengebied, het beleidskader woonwagenzaken, de N264, de bestuurlijke toekomst in het Land van Cuijk. De heer van den Donk heeft meerdere suggesties ter harte genomen en ‘huiswerk’ meegekregen waar in hij op korte termijn op terug zal komen.

Na het inhoudelijk overleg hebben we De Stichting Domus aan de Gagelweg 1 in Mill bezocht. Domus biedt mensen met verstandelijke en/of andere beperkingen een passende woonomgeving. Met een vast team wordt passende zorg en begeleiding geboden aan de bewoners van Domus. Zij kunnen zich verder ontwikkelen en hun zelfredzaamheid verhogen. De heer van den Donk was zeer onder de indruk van dit bijzondere zorgconcept en heeft hiervoor zijn oprechte waardering uitgesproken. Hij nam uitgebreid de tijd om zowel met het zorgteam als de bewoners te spreken.

Na de hartelijke ontvangst bij Stichting Domus zijn we op bezoek geweest in het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom. Een bijzondere collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van meer dan 70 ambachten en beroepen met duizenden voorwerpen en machines uit het verleden zijn door Wim van Schayik in ruim 70 jaar verzameld, gerestaureerd en tentoongesteld. Naast de unieke voorwerpen maakten de enthousiaste en bevlogen verhalen van Wim en zoon Frans de beleving compleet. De heer van den Donk keek zijn ogen uit en was zeer verrast door de uitgebreide en bijzondere collectie: “Ik heb een maand nodig om alles rustig te bekijken en kom dus zeker terug”. Hij maakte meerdere foto’s die hij aan bekenden uit zijn netwerk wil laten zien. We hebben het indrukwekkende bezoek afgesloten met een aspergelunch tussen vele unieke tractoren.