De Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat in per 1 januari 2020. De wet maakt flexibel werk minder flexibel en vast werk minder vast.

Hiermee gaat de transitievergoeding die een werkgever moet betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst flink omlaag. Dat geldt vooral voor werknemers van vijftig jaar en ouder die al meer dan tien jaar in dienst zijn.

Een rekenvoorbeeld:
Een werknemer van 59 jaar met een salaris van € 3.000 bruto per maand heeft tot 31 december 2020 recht op een bruto transitievergoeding van € 40.000. Een dag later zou de vergoeding nog maar € 20.000 zijn.
De kosten zijn misschien niet de allesbepalende factor bij ontslag, maar financieel kan het behoorlijk schelen of een werkgever iemand ontslaat voor of na 1 januari 2020.

Tijdelijke contracten ontbinden duurder

Afscheid nemen van werknemers met een tijdelijk contract kan volgend jaar juist duurder uitvallen. Nu bouwt een werknemer pas na twee jaar ontslagvergoeding op. In de nieuwe wet is dit al vanaf de eerste werkdag. Dat geldt met terugwerkende kracht, dus ook voor arbeidscontracten die nu al lopen.

Extra rechten oproepkrachten

Een potentiële goudmijn voor de werknemer zit verborgen in de extra rechten voor oproepkrachten. Vanaf 31 januari 2020 moeten werkgevers oproepkrachten die langer dan 12 maanden voor ze werken een aanbod doen voor een vast aantal uren. Wanneer de werkgever nalaat een aanbod te doen kan de werknemer aanspraak maken op het loon dat hij zou hebben ontvangen als hij wel een aanbod zou hebben gekregen.

Meer informatie voor ondernemers

Op dinsdag 3 september organiseert Meulepas & Partners een werkgeverscafé bij ’t Lagerhuis. De toegang is gratis. Meer informatie over de avond en aanmelden kan via https://www.meulepas.nl/werkgeverscafe.

Peter Meulepas, administratie en belastingconsulent te Mill