Vorige week was er een bijeenkomst in Sint Anthonis voor raadsleden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit het Land van Cuijk.

Het publiek kreeg drie presentaties van verschillende wetenschappers die het afgelopen jaar met een vergrootglas naar het Land van Cuijk hebben gekeken. De eerste presentatie had de focus op de verandering in het buitengebied, de tweede over economie, wonen en werken en de derde over wat mensen beweegt bij de keuzes die ze in het leven maken.

De presentaties waren gebaseerd op harde feiten van bijvoorbeeld het CBS en de Belastingdienst met daarin de trends van de afgelopen jaren en een beeld voor de toekomst. Het leverde aanbevelingen op hoe we bedreigingen tijdig het hoofd kunnen bieden en hoe we het maximale uit de kansen kunnen halen. Kansen, die soms letterlijk voor het oprapen liggen. Daarvoor moeten we vooral naar buiten kijken, buiten onze regio. Geen tijd te verliezen!

Aan de slag

De praktijk van vandaag is echter anders. Er wordt in de regio vooral veel gesproken over de bestuurlijke vorm terwijl we, als we kijken naar de aanbevelingen in de drie presentaties, zeker ook energie moeten (blijven) steken in het formuleren én uitvoeren van onze volgende strategische uitvoeringsagenda Land van Cuijk. We moeten aan de slag! Er is werk aan de winkel! Het zou zonde zijn als we de enorme kansen die de wetenschappers ons lieten zien door de vingers laten glippen.

Wateroverlast

Een paar dagen eerder was ik bij een bijeenkomst van de Brabantse waterschappen. Ook zij volgen nauwlettend de trends en kijken hoe ze hiermee moeten omgaan. Tijdens deze bijeenkomst ging het vooral over klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende waterproblemen: verdroging en wateroverlast. De klimaatverandering ombuigen, vraagt veel tijd. Terwijl de verdroging en enorme piekbuien om snelle oplossingen vragen. Er zijn flinke ingrepen nodig in de Brabantse ruimtelijke ordening maar het ontbreekt de waterschappen aan ruimtelijke instrumenten om oplossingen te forceren. Daar hebben ze de provincie, de gemeenten en de grondgebruikers voor nodig. Dit maakt het ingewikkeld en veroorzaakt dat het tempo inzakt. Als er niks verandert ontstaan er steeds vaker schades door hitte, droogte en heftige regenbuien. Velen zullen dan vinden dat de waterschappen hun werk niet goed doen en willen hun geleden schade verhalen. Deze claims zullen echter maar zeer beperkt gehonoreerd worden omdat het om enerzijds situaties van overmacht blijkt te gaan en omdat anderzijds de systemen van de waterschappen voldoen aan de juiste normen. Helaas houdt het weer zich niet aan die normen. We moeten dus naar nieuwe normen, naar een nieuwe inrichting van onze omgeving en naar ander grondgebruik. Waar maken we ruimte voor water en waar ruimte voor huizen, bedrijven, landbouw? Waar moet het grondwaterpeil hoger en waar kan het lager? Waar telen we welke gewassen? We zullen er samen mee aan de slag moeten.

Kermis

Inmiddels zit de Millse kermis er weer op. Het is goed om te zien dat tijdens de kermis de beslommeringen van alledag verdwijnen. Het was weer erg gezellig, voor jong en oud. Mijn complimenten voor de organisatoren.