Op zaterdag 26 oktober was ons gemeentehuis open voor iedereen die een keer een kijkje achter de schermen wilde nemen.

Ook het college was op haar post en beschikbaar voor iedereen die iets te vragen had. In mijn geval werd daar goed gebruik van gemaakt. De ene keer vroeg iemand: ‘Kan dat nou niet anders?’ Een ander had juist complimenten over de wijze waarop een passende oplossing was gevonden. Velen hadden belangstelling voor de verschillende kunstwerken die bij mij aan de muur hangen. Deze zijn op één na allemaal van lokale kunstenaars en dat maakt ze ook best speciaal. Dat veroorzaakte nog meer complimenten, die ik bij deze graag doorgeef aan de makers.

Klimaatrobuust maken

Op woensdag 30 oktober was er een bijeenkomst van de regio Noordoost Brabant over de veranderingen in het klimaat en de wijze waarop wij onze omgeving daar op kunnen of moeten aanpassen. Het ene moment hebben we te maken met heftige regenbuien en het andere moment staan de sproeiers alweer op het land omdat anders de planten verdrogen. De verandering van het weer kunnen we niet één, twee, drie keren, maar we kunnen wél beter omgaan met de gevolgen. Ik mocht in dit verband met een groep van 40 à 50 geïnteresseerden in gesprek over het meer klimaatrobuust maken van de beeklandschappen. Bij onze eigen Raam en Peelkanaal hebben we hiervoor al plannen uitgevoerd of hebben we ze in voorbereiding. Bijvoorbeeld de beoogde waterberging langs de Raam in de buurt van de grens met gemeente Grave, die is bedoeld om Grave te behoeden voor overstroming in de bebouwde kom als het ooit echt mis gaat. De ervaringen daarmee waren waardevol in de gesprekken. Ook op plaatsen langs de Dommel en langs de Aa heeft men dezelfde uitdagingen en wil men dezelfde stappen ondernemen.

Hittestress

Een andere groep ging met elkaar in gesprek over hittestress. Dat is de hitte die in de dichte bebouwing van de stad wordt ervaren als we bijvoorbeeld een zomer hebben als de laatste twee jaren. De temperatuur in die dichte bebouwing blijkt meer dan vijf graden hoger te worden dan de buitentemperatuur. ’s Nachts koelt het tussen die bebouwing ook veel minder af. Dat dit ook leidt tot gezondheidsklachten valt te verwachten, maar het is best confronterend als je de cijfers daarvan ziet. Meer groen tussen de bebouwing blijkt te helpen maar vaak is daar nog nauwelijks plaats voor. Op plekken waar gebouwen gesloopt worden, verrijzen altijd weer nieuwe, vaak nog grotere gebouwen. Wie weet komt er een tijd dat een groene plek een hogere waarde heeft dan een bebouwde plek. In de binnenstad wordt dit geluid al regelmatig gehoord. Gelukkig hebben we in onze plattelandsgemeente veel natuur dichtbij. Wie wil daar niet wonen?

Vrijwilligers Netwerk Zwerfafval

Op vrijdag 1 november zijn we met de deelnemers aan het ‘Vrijwilligers Netwerk Zwerfafval’ uit het Land van Cuijk en Boekel op excursie geweest naar ARN, de afvalverbranding in Weurt. We organiseerden dit uitstapje om deze groep vrijwilligers te bedanken. Zij offeren het hele jaar door een stukje van hun vrije tijd op om het zwerfafval in de openbare ruimte op te ruimen. Bij ARN konden ze met eigen ogen zien wat er vervolgens met dat zwerfafval (en met huishoudelijk restafval) gebeurt. Niet alle vrijwilligers uit onze gemeente konden er bij zijn, maar ook hen wil ik uiteraard bedanken. En nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Wilt u hierover meer weten? Kijk op https://www.afvalaanbieden.nl/zwerfafval/netwerk-zwerfafval.