Vorige week ben ik aanwezig geweest bij de startbijeenkomst voor het project STORM, een preventieproject om vroegtijdig depressieve klachten bij jongeren te signaleren.

Elk jaar zijn er in ons land ongeveer 37.000 jongeren die last hebben van depressieve klachten. Ze voelen zich somber, lusteloos en vinden het leven soms niet meer de moeite waard. Uit onderzoek blijkt dat juist jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar meer last hebben van suïcidale gedachten. Zij zwijgen meestal over deze gedachten en gevoelens.

Om depressieve klachten bij jongeren zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen, is in samenwerking met onder andere gemeenten, GGD, GGZ, middelbaren scholen, Mbo’s en het schoolmaatschappelijk werk een preventieprogramma opgezet om deze neerwaartse spiraal te doorbreken en suïcides onder jongeren te voorkomen.

Sombere gevoelens bij jongeren

Om depressiviteit onder jongeren op tijd op te sporen worden alle leerlingen van deelnemende scholen gescreend door de GGD tijdens het standaard gezondheidsonderzoek. Gemiddeld geeft ongeveer 10% van de jongeren aan wel eens last te hebben van sombere gevoelens. Deze jongeren kan dan verschillende vormen van informatie en/of hulp worden aangeboden.
Als uit deze screening blijkt dat jongeren mogelijk suïcidaal kunnen zijn, worden zij binnen 48 uur benadert door de GGD om te kijken welke hulp geboden kan worden.
De bedoeling is om de depressieve gevoelens weer om te buigen in positieve gedachten.
Hiervoor zijn verschillende vormen van informatie en behandeling beschikbaar.
Dit kan variëren van informatie in de vorm folders of Apps tot individuele- en groepstrainingen en herstelprogramma’s.

Project STORM

Tijdens de startbijeenkomst vertelde een jonge vrouw haar verhaal. Ze vertelde hoe haar depressie begon en hoe dat overging in drugsgebruik en zelfverminking. Via gerichte behandeling en begeleiding via het project STORM heeft zij haar leven weer op de rit gekregen en staat ze weer positief in dit leven. Tijdens haar verhaal was het muisstil in de zaal. Erg indrukwekkend! Deze vrouw werd gevraagd haar verhaal als ervaringsdeskundige vaker te vertellen, op bijvoorbeeld scholen.

Een mooi voorbeeld van hoe het programma werkt. Elke suïcide die we kunnen voorkomen is winst. Ik heb er vertrouwen in dat dit programma goed gaat werken en ik hoop dat we jongeren met depressieve klachten en gedachten weer een perspectief kunnen bieden.

Wethouder Erik van Daal