U kunt als DGA ook gebruikmaken van de regeling voor een fiets van de zaak. U moet er dan wel rekening mee houden dat de regeling voor een fiets van de zaak wijzigt per 1 januari 2020.

Onder de huidige regeling moet bij het ter beschikking stellen van een fiets een bijtelling plaatsvinden voor het privégebruik. Hoe hoog die bijtelling moet zijn, wordt bepaald door het aantal gereden privékilometers te vermenigvuldigen met de kilometerprijs. De kilometerprijs bestaat uit de kosten per kilometer aan afschrijving, onderhoud, reparatie en verzekering.

Per 1 januari 2020 mag u rekenen met een vast percentage voor de fiscale bijtelling. Op jaarbasis is dat 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Over de forfaitaire bijtelling moet uw BV loonbelasting inhouden. Hoeveel dat precies is, hangt af van de prijs van de fiets en van uw inkomen. De nieuwe regeling geldt niet als uw BV de fiets verstrekt of vergoedt. De fiets moet dus eigendom blijven van de BV en u mag deze gebruiken, ook voor privéritten. Het is wel mogelijk om de vergoeding of verstrekking van een fiets onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Als de vrije ruimte nog niet is overschreden, kan uw BV de fiets belastingvrij vergoeden of verstrekken. Eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld – zoals regenpakken en fietstassen – vormen in principe gewoon belast loon.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.