Op het moment dat ik mijn column schrijf is Nederland en vooral de provincie Noord-Brabant volop in de ban van het Coronavirus.

Werd er tot nu toe vaak nog nuchter gereageerd op dit virus, nu gaat het toch steeds serieuzere vormen aannemen. We zitten op dit moment, net als veel ander bedrijven en instellingen, in de fase waarop we knopen moeten doorhakken over thuiswerken, het afzeggen van afspraken met meerdere personen, het bedenken van scenario’s voor het moment waarop onze personeelsbezetting onder een bepaalde grens komt, het niet door laten gaan van evenementen en ga zo maar door. Een spannende tijd dus…

Nieuwe gemeente Land van Cuijk

Maar het is uiteraard niet alleen het Coronavirus wat mij de afgelopen periode beziggehouden heeft. Mijn normale, dagelijkse werk is ook gewoon doorgegaan. Wij zijn als gemeente op dit moment druk doende met de voorbereiding voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om er voor te zorgen dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 voortvarend van start kan gaan moet er nog heel veel werk verzet worden. Dit vergt van onze raadsleden, van ons als burgemeester en wethouders, maar zeker ook van onze medewerkers veel tijd en energie. In een goed opgezet plan van aanpak werken we in verschillende werkgroepen toe naar de nieuwe gemeente. Een interessant en uitdagend proces waar ik graag mijn schouders onder wil zetten.
In de komende tijd zal ik u regelmatig deelgenoot maken van de voortgang in dit proces.

Kweekvijvers

Vorige week mocht ik de aftrap doen voor een bijzonder project in onze arbeidsmarktregio. Het project heeft de naam ‘Kweekvijvers” gekregen. Het is een project wat er op is gericht om mensen, die een duwtje in de rug nodig hebben voor het vinden van een passende baan, het perspectief op een mooie toekomst te kunnen geven. Dit project richt zich op statushouders (nieuwe Nederlanders) en mensen die al geruime tijd in een uitkering zitten en weinig perspectief hebben op het vinden van werk.

In dit project worden mensen in een tijdsbestek van drie maanden in een intensief traject voorbereid op een stageplek bij een bedrijf of instelling. Wij richten ons hierbij vooral op kansrijke sectoren zoals logistiek, elektro en installatietechniek en zorg en facilitair. In deze drie maanden wordt aandacht besteedt aan basisvaardigheden voor een bepaalde beroepsgroep, maar ook aan Nederlandse taal voor nieuwe Nederlanders. Ook wordt er aandacht besteedt aan het voeren van sollicitatiegesprekken en het opstellen van een cv. Na deze drie maanden gaan de deelnemers op stage bij een bedrijf in de regio. Dit uiteraard met de nodige begeleiding. Na een positieve afronding van deze drie maanden wordt de stageperiode omgezet in een arbeidscontract voor een jaar. In dat jaar gaat de deelnemer vier dagen in het bedrijf werken en een dag in de week naar school (het zogenaamde BBL traject). Na dat jaar heeft de deelnemer dan een diploma op MBO 2 niveau en is zijn of haar perspectief op de arbeidsmarkt sterk verbeterd.
Een bijzonder mooi project waar ik als wethouder ambassadeur van mag zijn.

Hopelijk is bij het schrijven van mijn volgende column het Coronavirus weer op zijn retour en de rust wedergekeerd. Tot die tijd wens ik u allen veel succes en wijsheid hoe om te gaan met dit virus. Volg hierbij wel de adviezen en richtlijnen op die worden gegeven door onder andere het RIVM, de GGD en de overheid.