Het afgelopen jaar hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding van een woningbouwproject op de locaties waar voorheen garage Vlaar, Mariënweerd en de bibliotheek stonden. Het worden vooral huurappartementen en enkele patiowoningen die Mooiland gaat realiseren.

Samen met bewoners uit de omgeving hebben we in het voortraject een jaar geleden keuzes gemaakt over hoe het allemaal vorm zou kunnen krijgen. Achter de schermen moet er dan nog veel gebeuren voordat je weer naar buiten kunt treden met een ontwerpbestemmingsplan en daarna de bouwvergunning. Net voor de zomer waren we zover! Omdat we niet wilden dat de procedure en het indienen van zienswijzen precies in de zomervakantie zou vallen, hebben we nog even gewacht met de start van het traject. Die termijn is nu wel ingegaan en eindigt op 24 september.

Daarnaast wilden we de bewoners uit de omgeving en andere belangstellenden natuurlijk ook graag laten zien hoe het gaat worden. Op 27 augustus hebben daarom een bijeenkomst georganiseerd in Myllesweerd. Vanwege de corona-richtlijnen moesten we daarvoor wat regels hanteren, maar verder is de avond prima verlopen. Over de verdere inhoud van de plannen zal binnenkort een uitgebreid artikel in deze krant verschijnen. Mijn complimenten aan de medewerkers van Myllesweerd. Zij hebben er mede voor gezorgd dat dergelijke informatieavond mogelijk gemaakt kon worden.

Inzameling oud papier

Op 3 september heb ik weer een beroep kunnen doen op de medewerking van Myllesweerd voor een gesprek met vertegenwoordigers van verenigingen die oud papier en karton inzamelen. We hebben laten zien welke ontwikkelingen er gaande zijn en wat wij verwachten van de toekomst. De marktprijzen voor oud papier en karton dalen en de kosten voor transport en verwerking stijgen. Het systeem zoals we het kennen is waarschijnlijk niet houdbaar voor de toekomst. Eigenlijk is er geen sprake van een systeem, elke vereniging heeft een eigen werkwijze, die vaak al jaren hetzelfde is en bij u als inwoner bekend is. Dat het in een andere buurt of bij een andere vereniging anders gaat, valt u misschien niet eens op. Samen met de verenigingen zoeken we nu naar een meer uniforme werkwijze, met als uitgangspunten dat de kosten van het inzamelen naar beneden gaan en dat de verenigingen een vergoeding krijgen voor hun inzamelwerk die minder afhankelijk wordt van schommelingen in de marktprijzen.

Wij hadden vooraf enkele opties uitgewerkt die we aan de aanwezigen hebben gepresenteerd. Uit het gesprek dat daarop volgde, kwamen ook ideeën uit de zaal. Over één idee hebben we langer doorgepraat. We hebben nog geen definitieve keuzes gemaakt, maar dat hoeft ook niet. Het komend jaar verandert er voor de verenigingen en voor u als inwoners nog niets als het aan de gemeente ligt, dus er is nog voldoende tijd. Vanaf 2022 komen er nieuwe contracten voor de inzameling van alle huishoudelijke afvalstromen. Oud papier is een van die afvalstromen. Dus vanaf dan zal het sowieso wél anders worden, niet alleen in onze gemeente maar in het hele Land van Cuijk.

Jos van den Boogaart