Komende week is “de week tegen het pesten”. Het thema van deze week is “Samen aan zet”. Leraren en leerlingen gaan samen aan de slag met dit thema en maken zo hopelijk een goede start in het nieuwe schooljaar.

Enige tijd terug heeft een van onze raadsleden het goede idee geopperd op enkele plaatsen in Mill een anti-pestbord te plaatsen van de Stichting Fleur Bloemen.
Fleur is het slachtoffer geweest van pesterijen door medescholieren. Dat heeft zulke vormen aangenomen dat Fleur een heel drastisch besluit heeft genomen en op 15-jarige leeftijd uit het leven is gestapt. Zij liet haar familie met veel vragen achter. Dat het zulke ernstige vormen had aangenomen, wisten zij ook niet. ‘Hebben we iets over het hoofd gezien?’ ‘Hadden we het kunnen merken?’

Onder het mom “pesten moet stoppen”, is de Fleur Bloemen Stichting opgericht. Het doel van deze stichting is het pesten onder jongeren tegen te gaan. Dat doet deze stichting door op scholen en verenigingen voorlichting te geven over pestgedrag. Hierbij wordt vooral ook ingegaan op het gegeven dat er een verschil is tussen plagerijtjes en pesten. Verder geven zij aan waar je terecht kunt als je slachtoffer bent van pestgedrag.

Op de website van deze stichting www.fleurbloemenstichting.nl las ik het volgende: “Diep van binnen ben ik bang, want straks herhaalt het zich weer, dan voel ik de pijn weer en dat wil ik nooit meer!”. Toen ik dit las werd ik even stil. Dit raakt precies de kern. Zo veel impact kan het hebben, met dramatische gevolgen. Daarom is het goed dat er aandacht voor dit probleem is en blijft en dat we dit zeker niet onderkennen. Wat ik las, is een deel van het gedicht dat op het anti-pestbord staat van de Fleur Bloemen Stichting. Fleur maakte dit gedicht om haar gevoelens te uiten over het pestgedrag waar zij slachtoffer van was.

De goede suggestie van het betreffende raadslid hebben wij opgepakt. Wij hebben inmiddels twee anti-pestborden van deze stichting met het gedicht van Fleur erop. Na goed overleg hebben wij besloten deze borden te plaatsen bij het Merletcollege en Jongerencentrum de Wissel. Het eerste bord wordt komende vrijdag aangeboden aan het Merletcollege.

Komende week, maar ook daarna, zijn wij samen aan zet, want pesten moet stoppen, NU!

Heb je wel eens het gevoel dat je het leven niet meer ziet zitten? Praten kan opluchten. Je kan 24/7 anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).