Week van de eenzaamheid. Er zijn in Nederland veel themaweken. De afgelopen week (1 tot en met 8 oktober) stond bijvoorbeeld in het teken van eenzaamheid.

Het is goed dat we regelmatig extra stilstaan bij bepaalde thema’s maar eigenlijk zou er voor het thema Eenzaamheid altijd aandacht moeten zijn. Eenzaamheid is namelijk een groot maatschappelijk probleem. Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Dat is ook iets wat de meeste mensen graag willen. Maar als bijvoorbeeld je partner overlijdt en je bent zelf niet meer zo mobiel, dan kan eenzaamheid een groot probleem worden. Eenzaamheid kan negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid, maar het doen zeker iets met je welbevinden. Het contact hebben met anderen en het ergens bij horen geeft een goed gevoel.

Betrokken en betrekken

‘Kom erbij’ was een van de thema’s in de week tegen eenzaamheid.
In onze gemeente kennen we in elke kern wel een initiatief als een zorgvereniging, een huiskamerproject of bijvoorbeeld het senioren hobbycentrum. Zij organiseren allerlei activiteiten om mensen actief en betrokken te houden. Zij proberen mensen er letterlijk bij te betrekken en zijn hierdoor erg waardevol voor onze samenleving, vooral ook op dit thema.

Schitterend voorbeeld

In het magazine ‘Ons’ van KBO Brabant las ik een artikel met als titel ‘het leven weer op de rit’. Dit artikel gaat over een inwoonster uit onze gemeente, Ans Cornelissen, die met de steun en hulp van de KBO Mill haar leven letterlijk weer op de rit heeft gekregen. Een bestuurslid van de KBO, Marietje van den Elzen, trof haar in een winkel in Mill en zag en hoorde dat het niet goed met haar ging. Ze had veel last van lichamelijke ongemakken en was daardoor niet bij machte haar leven op de rit te krijgen en te houden. Marietje heeft samen met een cliëntondersteuner van de KBO, Toos Lange, actie ondernomen. Er zijn contacten gelegd om de medische verzorging op te pakken en ze hebben gezorgd voor een PGB en verdere zorg en ondersteuning via de Wet Langdurige Zorg. Ook zorgden zij ervoor dat haar huis werd opgeknapt. Door deze geweldige inzet heeft Ans weer zin gekregen in het leven en beweegt zich nu ook weer steeds meer in het maatschappelijke leven. Ze gaat weer sporten, eet weer goed en gezond en heeft zelfs een vrijwilligersbaan gevonden bij de bibliotheek op een van onze scholen.
Een schitterend voorbeeld van hoe een leven een positieve wending kan nemen als we aandacht voor elkaar hebben en er voor elkaar zijn. Alle lof en waardering voor de twee dames van de KBO en zeker ook voor Ans. Met elkaar hebben ze het voortvarend opgepakt met als doel het terugbrengen van perspectiviteit en positiviteit in het leven.

Wethouder Erik van Daal