Het coronavirus zorgt ervoor dat de ‘kerstkoorts’ in het Land van Cuijk dit jaar sneller én heviger oplaait. Kerstboomkwekers en -verkopers verwachten veel meer bomen te verkopen dan voorgaande jaren.

Ook de Vereniging Nederlandse Kerstboomkwekers gaat dit jaar uit van een enorme piek in de kerstbomenverkoop. Ze denken in Nederland ruim 3 miljoen kerstbomen te gaan verkopen. Niemand weet nog precies hoe de kerstdagen dit jaar zullen gaan verlopen. Wel is duidelijk dat we de komende tijd in ieder geval met z’n allen meer thuis zitten dan in voorgaande jaren. En als je dan toch thuis zit dan kun je het maar beter warm en gezellig maken. Daar hoort een kerstboom natuurlijk bij!

4 Wensbomen

En als ik het dan toch over warmte en gezelligheid heb dan wil ik het geweldige initiatief van Ontdek Mill graag onder uw aandacht brengen. Er worden in onze dorpen 4 grote kerstbomen geplaatst waarin houten “wensschijfjes” worden opgehangen. Dit gebeurt onder andere door onze 727 basisschoolleerlingen. Na sinterklaas krijgen alle scholieren een wensschijfje om er hun eigen wens op te schrijven en deze mooi te versieren. Het is voor inwoners ook mogelijk om een wensschijfje te kopen. De opbrengst gaat 100% naar het goede doel “Help de helpers” (Rode Kruis). Als gemeente ondersteunen wij dit geweldige idee van harte, omdat het een geweldige aanvulling is op ons initiatief “Diner aandacht voor elkaar”.

Diner “Aandacht voor elkaar”

“We mogen elkaar niet vastpakken, maar we gaan elkaar niet loslaten”. Om die reden heb ik begin oktober het initiatief genomen om in de week voor Kerst kleinschalige eetmomenten te gaan organiseren voor inwoners die dat in deze tijd echt kunnen gebruiken. Ik heb in de afgelopen weken verbindingen gelegd en het enthousiasme blijkt overweldigend. Vele inwoners en organisaties hebben hun medewerking toegezegd om van dit idee een succes te maken. Inmiddels is duidelijk dat er in Mill, Wilbertoord, Sint Hubert en Langenboom meerdere gezellige kerstdiners worden georganiseerd. Weer een geweldig voorbeeld van dorpskracht! Uiteraard geldt voor alle initiatieven dat deze dienen te passen binnen de dan geldende coronamaatregelen.

Wilt u nog meedoen? Laat dit dan weten via: www.dineraandachtvoorelkaar.nl.

Antoine Walraven, Burgemeester Mill en Sint Hubert.