Door de coronacrisis zal ik als IB-ondernemer dit jaar een flink verlies lijden in box 1. Hoe kan ik dit verlies zo snel mogelijk verrekenen?

Antwoord

Als je met jouw IB-onderneming verlies hebt geleden zal dit eerst worden verrekend met eventueel verder positief inkomen uit box 1. Verliesverrekening met de boxen 2 en 3 van de inkomstenbelasting is niet toegestaan. Jouw verlies kun je daarna verrekenen met jouw positieve inkomen uit de komende negen jaar (carry-forward) en jouw positieve inkomen van de laatste drie jaar (carry-back). Verliezen uit 2020 worden dus in eerste instantie verrekend met positief inkomen uit 2017, daarna 2018 en 2019. Als je dan nog verlies over hebt, kun je dit verrekenen met positief inkomen uit 2021 tot en met 2029. De inspecteur stelt het verlies in box 1 vast bij een (voor bezwaar vatbare) beschikking. Zonder beschikking kun je een verlies niet verrekenen, verzoek hier dus om! Je hoeft echter niet op de belastingteruggaaf te wachten tot jouw aangifte over het verliesjaar is afgerond.

Als je de aangifte indient, kun je namelijk een schriftelijk verzoek doen om voorlopige verliesverrekening. De belastingdienst stelt dan de voorlopige verliesverrekening vast met een beschikking. Je moet dan dus aangifte doen over het verliesjaar en de aanslag(en) over het jaar of de jaren waarmee je het verlies wilt verrekenen, moet(en) definitief vaststaan. Van het verlies dat je aangeeft, wordt maar maximaal 80% verrekend.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.