Het nieuwe jaar is bijna een maand oud. Volgens de regels mag je dan eigenlijk geen beste wensen meer uitspreken. Ik ga er van uit dat wanneer het gemeend is het eigenlijk nog wel langer kan en mag. Vandaar dat ik u allen alsnog oprecht een goed en vooral gezond 2021 wil toe wensen.

Een jaar waarin we hopelijk weer enigszins terug kunnen keren naar een situatie waarin we ons oude dagelijkse leven weer op kunnen pakken. Een leven waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten, de winkels en horeca weer open zijn, we weer samen kunnen sporten en weer op vakantie kunnen gaan. Een leven dat zo vanzelfsprekend leek, maar door deze pandemie helemaal op zijn kop is komen te staan. We moeten nog even volhouden en ons aan de regels houden om hier naar terug te kunnen.

‘Doodnormaal’ gebruik drugs krijgt tegengas

Dit is de kop van een artikel wat onlangs werd gepubliceerd in de Gelderlander. In dit artikel werd de start van het project ‘Drugs, wat doet het met jou?’ aangekondigd. In dit project gaan 38 gemeenten in de regio Oost-Brabant, de GGD en Novadic Kentron samen aan de slag om drugs(gebruik), ook het zogenaamde recreatieve drugsgebruik, bij jongeren en jongvolwassenen minder normaal te maken. Drugsgebruik heeft verstrekkende gevolgen voor gezondheid, criminaliteit en veiligheid. Het project is ontstaan vanuit het gevoel dat het gebruik en de aanwezigheid van drugs in onze maatschappij steeds minder verbaast en dat in de loop van de jaren het drugsgebruik is toegenomen.

Geschrokken

Juist dat ‘normaal vinden’ is voor mij de reden om vanaf het begin betrokken te zijn bij dit project. Bij een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders over de gevolgen van drugsgebruik enkele jaren terug, schrok ik van de opmerking van een van de aanwezige ouders. Die gaf aan dat het eigenlijk toch normaal was dat een jongere af en toe een pilletje slikt. Behalve dat ik hier van schrok, zette mij dat ook aan het denken. Ik vind dit niet normaal en wil eigenlijk ook niet dat dit normaal gevonden wordt. Ik heb dan ook meteen ‘ja’ gezegd aan deelname aan de stuurgroep van dit regioproject. Samen met de 38 gemeenten, de GGD-en, Novadic Kentron maar ook partners als politie, provincie en zeker ook de jongeren zelf, bundelen we de krachten om ‘tegengas’ te geven tegen het steeds normaler worden van drugs. Inmiddels zijn veel partijen aan het project verbonden en is de financiering rond. Ook vanuit Den Haag is interesse getoond. Nu aan de slag!

Samenwerken

Zo gaan we binnenkort starten met een publiekscampagne over dit onderwerp en worden er in de regio ook kleinere acties op touw gezet, bijvoorbeeld met jongerenwerkers en op scholen of bij evenementen als deze weer worden georganiseerd. Bij de campagne en de acties worden de jongeren en ouders intensief betrokken. Daarnaast gaan we in de regio via een onderzoek in beeld brengen hoe het nu daadwerkelijk zit met het drugsgebruik. Ook gaan we kijken hoe we als regio meer samen kunnen optrekken, bijvoorbeeld op het gebied een uniform evenementenbeleid voor alle 38 betrokken gemeenten in Oost-Brabant.

Al met al een belangrijk project waar ik graag mijn medewerking aan verleen. U gaat hier de komende tijd nog meer van horen. Kijk voor meer info op www.regioprojectdrugs.nl.

Wethouder Erik van Daal