Als je een beroep hebt gedaan op de coronasteunmaatregel voor belastinguitstel, moet je in principe de nog niet afgedragen belastingen vanaf 1 oktober 2021 aan de Belastingdienst gaan betalen. Je krijgt hiervoor 60 maanden de tijd. Je moet dan wel vóór 1 juli 2021 om een verlenging of een aanvraag van het uitstel verzoeken. Doe je dat niet, dan kom je niet in aanmerking voor de terugbetalingsregeling van 60 maanden. Ook als je nog niet eerder een beroep hebt gedaan op de uitstelmaatregel, kun je tot 1 juli 2021 bijzonder uitstel aanvragen om gebruik te kunnen maken van de terugbetalingsregeling. Het aanvragen of verlengen kan op www.belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.

Het blijkt zo te zijn dat ca. 59.000 ondernemers met in totaal € 3,5 miljard aan schuld nog geen verlenging hebben aangevraagd bij de belastingdienst. Indien deze ondernemers niet tijdig verlenging aanvragen, kunnen zij geen gebruik maken van de terugbetalingsregeling. Deze terugbetalingsregeling houdt in dat deze ondernemers vanaf 1 oktober 2022 60 maanden de tijd krijgen om de belastingschulden te betalen. Voorwaarde voor deze betalingsregeling is wel dat de ondernemer per 1 juli 2021 alle nieuw opkomende verplichtingen (tijdig) betalen.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.