Bij de aanschaf van een eigen woning (maar ook daarna) komen een heleboel extra kosten kijken. Maar niet alle kosten zijn aftrekbaar.

In jouw aangifte inkomstenbelasting (IB) kun je de onderstaande kosten aftrekken over het jaar waarin je ze hebt gemaakt:

 • advies- en bemiddelingskosten voor jouw hypotheekadviseur;
 • bereidstellingsprovisie: bedrag dat je betaalt aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen;
 • notariskosten voor de hypotheekakte;
 • kadastrale rechten voor de hypotheekakte;
 • taxatiekosten voor het verkrijgen van de lening;
 • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie;
 • boeterente;
 • bouwrente die je betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar wel vóór het tekenen van de hypotheekakte;
 • kosten voor jouw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of het verbouwingsdepot;
 • het bedrag dat je betaalt aan de grondeigenaar (erfpacht, opstal). De premies voor de opstalverzekering en de afkoopsom voor erfpacht of opstal zijn niet aftrekbaar.
 • de rente die je betaalt over jouw hypotheek of lening. Of je de rente mag aftrekken hangt af van jouw hypotheek. Heb je de hypotheek op of na 1 januari 2013 afgesloten, dan heb je 30 jaar hypotheekrenteaftrek na afsluiten van de lening. Voorwaarde is wel dat je de lening minimaal lineair of annuïtair moet aflossen in 30 jaar. Heb je de hypotheek voor die datum afgesloten en in de tussentijd niet verhoogd, dan heb je ook recht op 30 jaar hypotheekrenteaftrek die is ingegaan op het moment van afsluiten van jouw hypotheek of lening. Er gelden dan geen extra voorwaarden voor de aflossing.

Twijfel je over de aftrek van bepaalde kosten? Neem dan contact op met jouw adviseur.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.