Ik heb mijn aangifte ingediend en daarin een bepaald standpunt ingenomen, maar nu blijkt dat mijn standpunt toch niet helemaal klopte en nadelig uitpakt. De bezwaartermijn is echter al voorbij. Kan ik nu om een ambtshalve vermindering vragen?

Antwoord

Een onbedoelde fout kunt u meestal nog makkelijk herstellen als u in de bezwaar- of beroepstermijn zit. Mochten de termijnen echter al zijn verstreken, dan zal dit een stuk lastiger worden. In dat geval kunt u aan de belastinginspecteur vragen of hij de fout ambtshalve wil corrigeren. De inspecteur zal uw aangifte of aanslag aanpassen als duidelijk is dat de aangifte of aanslag niet juist is en dat u een fout heeft gemaakt. Naast het indienen van een verzoek is dit ook mogelijk als de inspecteur uit eigen beweging een correctie wil doorvoeren of naar aanleiding van een niet-ontvankelijk bezwaarschrift of verzoek. Hiervan is sprake als het bezwaarschrift of het verzoek niet voldoet aan de formele vereisten. Een ambtshalve vermindering is niet altijd mogelijk. Zo zal de inspecteur geen vermindering kunnen geven bij nieuwe jurisprudentie of een nieuw beleidsbesluit. Mocht de aangifte echter nog niet onherroepelijk vaststaan, dan heeft u nog wel de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen of een verzoek te doen om ambtshalve vermindering of teruggaaf. U moet het verzoek tot ambtshalve vermindering wel op tijd indienen. U kunt het verzoek doen tot vijf jaar na het jaar waarover de aanslag of beschikking gaat. Bij de erfbelasting heeft u echter de tijd tot vijf jaar na de overlijdensdatum en bij de schenkbelasting tot vijf jaar na de datum waarop de schenking is gedaan. Sinds een aantal jaren is het verzoek om ambtshalve vermindering van IB in de wet geregeld, waarbij tegen een afwijzing van uw verzoek om ambtshalve vermindering door de inspecteur bezwaar en beroep openstaat. Dus als het op een bezwaarprocedure aankomt heeft u ook gewoon de daarbij behorende rechten, zoals worden gehoord.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.