Momenteel kunt u als ondernemer voor de inkomstenbelasting fiscaal gefaciliteerd een deel van uw winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening.

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% (2022) van de winst, er geldt wel een maximum van € 9.632. Deze toevoeging moet u verminderen met de (eventuele) pensioenpremie die u al van de winst heeft afgetrokken. Voor de hoogte van de toevoeging geldt nog een aanvullende begrenzing. De toevoeging mag namelijk niet hoger zijn dan het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar, verminderd met de stand van de reserve aan het begin van het kalenderjaar. Met de oudedagsreserve kunt u later bijvoorbeeld een lijfrente aankopen. Vanaf 1 januari 2023 is het fiscaal gefaciliteerde opbouw van een oudedagsreserve niet meer mogelijk. In de Voorjaarsnota stelt het kabinet voor om die mogelijkheid af te schaffen. Wel is het voorstel om overgangsrecht te maken, waardoor al opgebouwde oudedagsreserves nog volgens de huidige regels kunnen worden afgewikkeld.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.