Foto’s: Hermsen Fotografie en Toon Willems

Dat elk dorp of elke stad zijn eigen typische aanzicht heeft, is sterk afhankelijk van o.a. de geografische ligging, de economische status en de historische achtergrond.

Deze factoren bepalen namelijk de bebouwing en de verdere infrastructuur van een dorpskern of een stadscentrum. Dat men vroeger veelal boerderijen in Mill aantrof en weinig statige herenhuizen en dat dit in bijvoorbeeld Nijmegen net andersom was, mag duidelijk zijn. Toch stond er in Mill ook een aantal monumentale panden. Men kan zich afvragen waarom de ene gemeente het wel gelukt is om deze getuigenissen van het verleden levend te houden en er een andere bestemming aan te geven en waarom in de andere gemeente er een beleid werd gevoerd, waardoor veel cultureel erfgoed ten prooi is gevallen aan de sloopkogel. Dit laatste gold ook voor het voormalige gemeenschapshuis Mariënweerd en zodoende verdient dit gebouw een plek in de reeks “Myllesheem vertelt”.

In 1120 sticht de heilige Norbertus van Gennep, geboren in 1080 in Xanten in Duitsland, de orde van de Norbertijnen, ook wel  Witheren genoemd vanwege hun witte habijt. Norbertus stichtte in diverse Nederlandse en Belgische plaatsen een abdij, waaronder de abdij Mariënweerd in Beesd. Mylle (Mill) en Halle (Langenboom) waren dependances van deze abdij en de invloed van de kloosterorde was groot op de geschiedenis van ons dorp en in het bijzonder op de parochie. Zo behoorde Kapel Maria ten Hove toe aan abdij Mariënweerd.

Het pand, dat later gemeenschapshuis Mariënweerd werd, is in 1890 als gebouw met één bouwlaag gerealiseerd door boterkoopman, grossier en later steenfabrikant Jan van Lieshout. 

Jan van Lieshout hield zich ook bezig met het brouwen van bier en had voor het bewaren van het gerstenat een ijskelder gebouwd in de tuin. Deze is nog steeds zichtbaar in het plantsoen rechts van het notariskantoor, waar bij de grote Amerikaanse eik de grond enigszins opgestuwd is. Er bestaat bij de gemeente het plan om deze koelkelder in 2023 te restaureren, als de bouw van het nabij gelegen appartementencomplex voltooid is.

Na Jan van Lieshout volgden nog diverse bewoners, zoals notaris Kersten, in 1903 schoolhoofd Johan van Hoof en in 1908 grossier Reinier Verbruggen. In 1913 kocht dokter Arntz het pand, bouwde een verdieping erop en nam het in gebruik als dokterspraktijk met woning en rijtuigstalling. Dokter Noordzij was de volgende bewoner en na hem huisvestte in 1952 dokter Gunneweg zich in het huis. Na zijn vertrek naar de Stationsstraat kocht de gemeente het pand om er een gemeenschapshuis te realiseren. Pastoor Maas was samen met Dhr. Antoon van Hout de grote initiator. Met financiële steun werd in 1960 het pand grondig verbouwd en werd het door minister  Marga Klompé geopend. Toen kreeg het  gemeenschapshuis de naam Mariënweerd, ontleend aan de abdij in Beesd. Gemeenschapshuis Mariënweerd en de openbare bibliotheek ernaast werden in 2012 gesloopt.  Gedurende 10 jaar heeft het terrein braak gelegen en nu bevindt het in aanbouw zijnde  appartementencomplex zich in de afrondende bouwfase.

Gemeenschapshuis Mariënweerd was een plaats, waar mensen elkaar ontmoetten en zodoende een grote rol speelde in de sociale structuren binnen Mill. Het was toen al een multifunctioneel centrum voor diverse doeleinden: dansschool, de missienaaikring, raadsvergaderingen, muziekschool, peuterspeelzaal en het kantoor van opbouwwerker Frans Keurentjes. Ook zijn er  in de jaren rond 1967 één of meerdere klassen van de lagere meisjesschool gehuisvest geweest, die bij goed weer les kregen op het grote balkon en hun speelkwartier doorbrachten in de tuin.  Beheerders van het buurthuis waren o.a. Jimmy Mulders, Tien Raaymakers, Theo Thoonen en Lies Bens, bij wie de koffie altijd klaar stond.

Het nieuwe appartementencomplex zal de naam Woonhof gaan dragen. Daar deze naam niets zegt over de bewogen geschiedenis van het terrein en deze algemene term in elk ander dorp toegepast zou kunnen worden, beijvert Myllesheem zich ervoor om dit complex Mariënhof te noemen.

Op deze manier zal het verleden voortleven, want met de sloop van gemeenschapshuis Mariënweerd is een mooi monument heen gegaan. Een schrijnend voorbeeld van beleid, dat andere prioriteiten stelt dan het behouden van ons erfgoed.  Als schrale troost zal de ijskelder in ere hersteld worden en is dit ondergronds bouwwerk nog het enige zichtbare overblijfsel van Mariënweerd, nou ja… zichtbaar.

Heeft u nog foto’s of andere aandenken aan Mariënweerd of heeft u de genoemde personen gekend dan hoort “Myllesheem vertelt” dat graag. U kunt mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Neem ook eens een kijkje op de site www.myllesheem.nl voor meer documentatiemateriaal omtrent Mariënweerd en eerdere columns van “Myllesheem vertelt”.

Draagt u Myllesheem een warm hart toe en wilt u de geschiedenis van Mill laten voortleven, stem dan op Myllesheem op www.rabobank.nl/clubsupport. Wij zijn heel blij met uw stem!