‘Beste ouders, we gaan op termijn onze vestiging in Mill sluiten. Het kan financieel gezien niet anders. Er worden in Land van Cuijk te weinig kinderen geboren.’

‘De gemeente heeft nog wat miljoenen op de plank voor schoolgebouwen. Die kunnen we dan mooi gebruiken voor aanbouwen in Cuijk en Boxmeer, want ook de afdeling in Stevensbeek gaan we sluiten. Oh ja, vergeet niet dat je jouw kind ‘gewoon’ aan kunt melden bij Merlet Mill’. 

Terwijl het absoluut anders kan! Naast cijfers en euro’s zou je namelijk ook belang moeten hechten aan een gezonde geografische spreiding van scholen. We zijn nog maar net één land van Cuijk en nu al worden de scholen voor voortgezet onderwijs in het grote achterland van de kaart geveegd! Je zou binnen het onderwijslandschap het behoud van een veilige, wat kleinere school, waar kinderen die net wat meer zorg en aandacht nodig hebben, moeten borgen. Deze kinderen gaan voor een praktisch beroep en steken straks hun handen uit de mouwen. Dat is maar goed ook want er is in ons land een enorm tekort aan vakmensen. De medewerkers in Mill hebben bewezen dat ze er erg goed in zijn om juist deze leerlingen met de nodige bezieling te begeleiden. Zo heeft Merlet Mill diverse keren het predicaat excellente school behaald. Ook is deze vmbo-school al jaren een superschool volgens Elsevier en daarmee behorend tot de beste vmbo’s van Nederland. Als ik ouders hoor tijdens de dorpsraadvergadering in Mill ben ik wederom onder de indruk. Zoveel bevlogenheid, zoveel lef, zoveel argumenten van deze ouders waarom zij de school zo graag in het Millse behouden. 

Als wij als volksvertegenwoordiging, uw raadsleden én college, dit ook willen, zijn er wel degelijk mogelijkheden! Wij zijn aan zet om hier iets van te vinden, om het verschil te maken. Ik kan u verzekeren dat ik geen raadslid ben geworden om de kleinere kernen en het platteland leeg te laten roven. Leefbaarheid is in dit geval ook een belangrijk argument. Daar zijn we voor om dat te bewaken. Het is wel zo dat een bestuur van een school bepaalt of een school sluit of niet. Prima, maar de gemeenteraad bepaalt hoeveel geld we uit gaan geven en wáár gebouwd gaat worden. 

Alleen maar kritisch zijn en geen goed alternatief bedenken is niet voldoende. Daarom mijn voorstel: als je alle basis-, en kaderleerlingen van Grave, Mill en Cuijk bij elkaar plaatst, krijg je een mooie, levensbestendige school. Je zou er een prachtig vakcollege van kunnen maken, waar deze leerlingen de diepte in kunnen gaan wat betreft bijvoorbeeld techniek en zorg. Ik heb begrepen dat het huidige bestuur van mening is dat je op élke locatie alle praktijkvakken, dus in de breedte, aan moet bieden. Daar ben ik het niet mee eens. Dan krijg je van alles een beetje en uiteindelijk nog niets. Durf juist de diepte in te gaan. Ga verder met de ambities van de leerlingen die graag met hun handen werken, durf daarin te excelleren, durf te specialiseren. In mijn voorstel komen er in Grave minder leerlingen. Dat komt in feite goed uit, want Grave (Velp) kampt met een tekort aan plek voor kinderen van asielzoekers. Dat lijkt dus een mooie oplossing. Merlet Cuijk wil bijbouwen. Met dit voorstel is uitbreiding bij Merlet Cuijk niet nodig. 

En ziet u het al voor u: een mooie, nieuwe VMBO-school met grote, moderne praktijklokalen op de plek waar nu het Merletcollege in Mill staat. Er ligt al 4 miljoen op de plank voor een sporthal bij de school. Dat is erg gunstig, want de twee basisscholen en het voortgezet onderwijs kunnen er dan overdag gebruik van maken. Ook kan de mooie samenwerking met De LenS en de Kameleon blijven voortbestaan. En ja, ik geloof ook dat de hobbyclub van Mill een plek zou kunnen krijgen in het geheel. Die toevoeging levert vast een win-win situatie op.

Waarom zou bovenstaande niet kunnen? Wie krijgt hier pijn in de buik van? Vast en zeker kun je zoiets ook in Stevensbeek creëren. 

Waar een wil is, is een school. Krimp kan een kans zijn. Ik zou alle betrokkenen en beslissers op willen roepen: kies voor herverdeling in plaats van sluiting.

En laten we wel wezen: de krimp lijkt er maar tijdelijk te zijn. De kleuterklassen puilen alweer uit, zo heeft Wanroij momenteel 90 kleuters. Wat dat betreft boeren ze nog goed in ons achterland.

Mede namens de fractie van Liberaal LVC,
Liesbeth van Heeswijk (fractievoorzitter)