We willen in plaats van een auto van de zaak graag een motor van de zaak aan een werknemer ter beschikking stellen. Hoe werkt dat?

Antwoord 

Het meest gebruikelijke vervoersmiddel om ter beschikking te stellen is een auto. Maar als een werknemer liever een motor van de zaak heeft, is dat ook een optie. Je hanteert dan geen forfaitaire bijtelling zoals bij de auto van de zaak. Als jouw organisatie een ander vervoermiddel dan een auto of fiets ter beschikking stelt, zoals een motor, bromfiets of (elektrische) scooter, is de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik loon van de werknemer. Die waarde bereken je door het aantal privékilometers te vermenigvuldigen met de werkelijke kilometerprijs. Die kilometerprijs bestaat uit de kosten per kilometer van het betreffende vervoermiddel aan brandstof, onderhoud, reparatie, afschrijving, motorrijtuigenbelasting en verzekering. Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt, trek je die daar vanaf. De waarde kan nooit lager worden dan € 0. Bij de berekening van het aantal privékilometers zijn de kilometers voor woon-werkverkeer zakelijk. Overigens mag je de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik ook aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Bekijk dan wel of je voldoet aan de gebruikelijkheidstoets. Een ter beschikking gesteld vervoermiddel is vervoer vanwege de werkgever. Een kilometervergoeding is dan loon van de werknemer, maar je kunt dit ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.