Bij horizontaal toezicht verschuiven de werkzaamheden van de Belastingdienst van controle achteraf naar afstemming vooraf tussen de fiscus en de belastingplichtige. Bij horizontaal toezicht sluit de Belastingdienst convenanten af met een koepelorganisatie en een aangesloten fiscaal dienstverlener.

De volgende koepelorganisaties hebben een brancheconvenant voor horizontaal toezicht: 

  • Extendum; 
  • Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland (KAN); 
  • Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB); 
  • Nederlandse organisatie van accountantskantoren (Novak); 
  • Nexia; 
  • Register Belastingadviseurs (RB); 
  • Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA). 

Omdat de Belastingdienst binnen het horizontaal toezicht over voorinformatie beschikt, kan de fiscus ook het toezicht aanpassen. Doe je een beroep op een advieskantoor dat meewerkt aan horizontaal toezicht? Dan krijg je dus niet alleen sneller zekerheid over een aangifte, maar je kunt ook nog rekenen op een aanspreekpunt bij de fiscus, snellere verwerking van aanvragen en minder toezicht, in de vorm van bijvoorbeeld controles en vragenbrieven. Vóór het sluiten van een convenant vindt vooraf onderzoek plaats om te beoordelen of jouw onderneming hiervoor geschikt is.

Wist je dat ons kantoor de mogelijkheid biedt om je aan te melden voor horizontaal toezicht? Nadere informatie is verkrijgbaar bij ons kantoor.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.