Het UBO-register ging op 27 september 2020 van start. Ondernemingen kregen anderhalf jaar de tijd om hun onderneming daarin te registreren. In het register staan gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s).

Bij een BV is dit bijvoorbeeld een natuurlijk persoon met meer dan 25% van de aandelen in zijn bezit. De gedachte hierachter is dat dankzij de registraties sneller duidelijk is wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt. Maar er zijn veel ondernemingen die zich nog steeds niet hebben ingeschreven in dit register van de Kamer van Koophandel (KvK). Aandeelhouders vrezen namelijk voor hun privacy, omdat de informatie in het UBO-register deels voor iedereen op te vragen was. Het EU-Hof van Justitie is van oordeel dat het weliswaar voor het algemeen belang nodig kán zijn dat Europese grondrechten worden aangetast. 

Maar in dit geval is de aantasting onevenredig groot. Om die reden mag het UBO-register niet voor het grote publiek toegankelijk zijn, omdat dit de privélevens van de betrokkenen te veel schaadt. De KvK is dan ook per direct gestopt met informatieverstrekkingen uit het UBO-register. Er volgt nu overleg met de Europese Commissie over welke informatieverstrekkingen nog wel mogelijk zijn na het arrest.

Minister Kaag van Financiën benadrukt dat het arrest niets afdoet aan de plicht van ondernemingen om hun UBO’s te registreren. Dit betekent in principe dat ondernemingen nog steeds een boete riskeren voor het niet voldoen aan de registratieplicht.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.