Als wethouder ga ik zeer regelmatig op werkbezoek. Uiteraard wil ik op de hoogte blijven van wat er speelt en leeft in het Land van Cuijk en op de terreinen waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat is onder andere openbare werken, afvalinzameling en verkeer. Het helpt om de juiste beslissingen te nemen.

Kort geleden mocht ik samen met de drie andere verkeersambassadeurs van Brabant mee met de handhavingsactie Ogen op de Weg. In een touringcar spoort de politie zo telefoongebruikers achter het stuur op.

Ik wist dat er veel achter het stuur gebeld en zelfs geappt wordt, maar als je het zo ziet tijdens een actie, is het toch confronterend. Vooral als je weet dat het verkeer meer slachtoffers in Nederland veroorzaakt dan ieder ander misdrijf of groot incident. En dat het aantal blijft stijgen. Bezig zijn met je telefoon of andere zaken waardoor je je ogen niet op de weg houdt, is een belangrijke oorzaak.

Gemiddeld levert een actiedag zo’n 125 à 200 boetes op. Dat vind ik fors. Vooral hopen we natuurlijk dat zo’n actie weggebruikers aan het denken zet. En wat mij betreft gaan deze touringcars veel vaker rijden, ook op de A73 in het Land van Cuijk.  Mensen moeten touringcars zien en denken: oei dat zou de Ogen op de Weg actie kunnen zijn. Het beeld moet ontstaan dat de pakkans groot is.

Natuurlijk nemen we als gemeente ook onze verantwoordelijkheid. We zorgen dat wegen in het Land van Cuijk zo veilig mogelijk zijn ingericht. We controleren daar ook zeer regelmatig op en richten wegen anders in als (nieuwe) veiligheidsnormen daar om vragen. 

Maar de menselijke factor blijft uiteindelijk bepalend. We leren onze kinderen al jong de regels in het verkeer. De verkeersexamens in het land van Cuijk zijn net weer achter de rug en met zeer goede resultaten. Alle 843 kinderen die meededen, zijn geslaagd. En tijdens het uitreiken van de diploma’s hebben we ze op het hart gedrukt telefoons tijdens het fietsen in de rugzak of broekzak te laten. Als wij als volwassenen het goede voorbeeld in de auto en op de fiets te geven, heeft jong geleerd, oud gedaan een nog grotere kans van slagen.

Wethouder David Sölez